“Αλλιώς αποτυχία”

921

Ερώτημα: Μπορούν τα ΣΒΑΚ να συμβάλλουν στην ομαλή κινητικότητα και στη βιώσιμη λειτουργία της πόλης;

Απάντηση: Ναι μπορούν, μόνο αν επανασχεδιαστούν και γίνουν σοβαρές δομικές αλλαγές. Αν γίνουν παραδεκτές οι αστοχίες και πλαισιωθούν από συμπληρωματικά-βοηθητικά έργα. Αν κρατήσουμε ό,τι είναι καλό και λειτουργικό και διορθώσουμε τα σοβαρά λάθη.

Αλλιώς αποτυχία

 Ερώτημα: Μπορεί η πόλη να είναι ζωντανή με δρώμενα στο δημόσιο χώρο προς όφελος του πολιτισμού και της εξωστρέφειας;

Απάντηση: Ναι μπορεί, μόνο αν η κάθε δράση -συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών- σέβεται το δημόσιο χώρο, αλλά και τον ιδιωτικό χώρο των πολιτών που ζούνε και εργάζονται και αυτοί στο ίδιο περιβάλλον. Αν καρπώνεται η Πόλη το όφελος της εξωστρέφειας και του πολιτισμού χωρίς να περιορίζονται άλλες δραστηριότητες εξίσου σημαντικές για την Πόλη και τους πολίτες.

Αλλιώς αποτυχία

 Ερώτημα: Μπορεί να υπάρχει στην πόλη ισόρροπη ανάπτυξη και να αναδειχθούν οι γειτονιές της;

Απάντηση: Ναι μπορεί, μόνο αν σχεδιαστεί ένα ισορροπημένο και τεχνοκρατικά άρτιο πρόγραμμα ανάπτυξης. Αν ο σχεδιασμός γίνει βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων και των προοπτικών και όχι βάσει συγκυριών, πολιτικής εικόνας και επικοινωνίας με στόχο το βραχυπρόθεσμο όφελος.

Αλλιώς αποτυχία

 Ερώτημα: Μπορεί στην πόλη να υπηρετείται η διαφάνεια κατά την άσκηση της εξουσίας;

Απάντηση: Ναι μπορεί, μόνο αν οι ασκούντες την εξουσία και οι έχοντες πολιτική επιρροή ως θεσμοί ή ως άτομα θέσουν ως απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τη λογοδοσία. Αν υπογραφεί από όλους μας ένα συμβόλαιο αλήθειας για το αγαθό της Πόλης.

Αλλιώς αποτυχία

 Ερώτημα: Μπορεί η οπτική και η παρουσία του Ομίλου Πολιτικού Διαλόγου «Λάρισα» να συμβάλλει ουσιωδώς στη βελτίωση της Πόλη μας;

Απάντηση: Ναι μπορεί, μόνο αν εμμείνει στις αρχές του και προχωρήσει μεθοδικά στην εξειδίκευση θέσεων, προτάσεων και λύσεων που θα βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Χωρίς εφήμερο σκοπό και παρασκηνιακές επιδιώξεις, με συνέπεια λόγων και πράξεων. Αν ανεπηρέαστα υπηρετήσει το αγαθό για την Πόλη και το όραμα για μια «Λάρισα, Νέα Πόλη».

Αλλιώς αποτυχία

 Ερώτημα: Μπορεί ο Όμιλος να αποτελέσει το φορέα που θα εκφράσει τους πολίτες της Πόλης, ώστε όλοι να δουλέψουμε για να υπηρετήσουμε το αγαθό για την Πόλη;

Απάντηση: Ναι μπορεί, μόνο αν συναντηθούμε με τους πολίτες στο επίπεδο της αλήθειας και του σεβασμού. Μόνο αν συνομολογηθεί ο κοινός σκοπός.

Αλλιώς αποτυχία

 Νίκος Ντόλας και Θωμάς Ρετσιάνης

συνιδρυτές του think tank Όμιλος Πολιτικού Διαλόγου «Λάρισα»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here