Βόλος: Νέος πνιγμός ηλικιωμένης στα νερά του Παγασητικού

81
ÁÑÃÏÓ-×ùñßò ôéò áéóèÞóåéò ôïõ áíáóýñèçêå çëéêéùìÝíïò,óÞìåñá ôï ðñùß ÊõñéáêÞ 7 Áõãïýóôïõ, áðü ôçí ðáñáëßá Ôçìåíßïõ ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò Ìõêçíþí.Äéåêïìßóèç ìå áóèåíïöüñï ôïõ ÅÊÁ óôï Íïóïêïìåßï Íáõðëßïõ, üðïõ äéáðéóôþèçêå ï èÜíáôüò ôïõ. ¸ñåõíá ãéá ôéò óõíèÞêåò ôïõ èáíÜôïõ äéåíåñãåß ôï Ëéìåíáñ÷åßï Íáõðëßïõ.(EUROKINISSI)

Ακόμα μία ηλικιωμένη γυναίκα έκανε σήμερα το τελευταίο της μπάνιο στον Παγασητικό, αφού καταγράφηκε νέο περιστατικό πνιγμού. Πρόκειται για μία 75χρονη γυναίκα, η οποία έκανε το μπάνιο της στην παραλία των Αλυκών, όταν εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις από τους άλλους λουόμενους.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: thenewspaper.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here