Τα μνημεία της Ακρόπολης μέσα από τα μάτια των επισκεπτών της

202

Ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό για την υποβολή φωτογραφιών που αποτυπώνουν, άμεσα ή έμμεσα, τις επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης, απευθύνει η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ).

Στόχος της δράσης είναι να καταγραφούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την «καθημερινή ζωή» των μνημείων της Ακρόπολης, τα τελευταία  45 χρόνια και να συντεθεί, μέσα από την ευαίσθητη φωτογραφική ματιά των επισκεπτών, ένα ψηφιδωτό που θα παρουσιάζει τα μνημεία και τις επεμβάσεις που «αποτυπώνονται» πάνω τους.

Η πρωτοβουλία γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την έναρξη των εργασιών στα μνημεία της Ακρόπολης. Στη διάρκεια των 45 χρόνων που έχουν παρέλθει έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Ερεχθείου, των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς Νίκης, καθώς και μεγάλων προγραμμάτων στον Παρθενώνα. Οι επεμβάσεις πλέον επικεντρώνονται στο αέτωμα της δυτικής πλευράς και τους τοίχους του σηκού του Παρθενώνα, καθώς και στα περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης.

Η δυνατότητα υποβολής συμμετοχών είναι έως τις 20 Οκτωβρίου 2020.

Κάθε φωτογραφία που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο (έως 70 λέξεις) που θα εκφράζει τη σημασία της εικόνας για το φωτογράφο: τι προκάλεσε το στιγμιότυπο; τι κέντρισε το ενδιαφέρον του φωτογράφου; τι σημαίνει η εικόνα για αυτόν; Ακόμα και μια σύντομη λεζάντα μπορεί να περιέχει μια μικρή ιστορία που αποκαλύπτει την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τα μνημεία της Ακρόπολης και αναδεικνύει τις διαφορετικές «πραγματικότητες» που διαμορφώνονται και βιώνονται στον αρχαιολογικό χώρο.

Το φωτογραφικό υλικό και οι ιστορίες που θα επιλεγούν θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος, προσβάσιμου διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το λεύκωμα αυτό, πέρα από τις πολύτιμες για λόγους τεκμηρίωσης πληροφορίες που θα προσφέρει, θα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης της ΕΣΜΑ με το κοινό.

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) συστάθηκε το 1975 και είναι μια διεπιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού επιφορτισμένη με το καθήκον να κατευθύνει τις νεώτερες επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές πριν υποβάλετε την πρότασή σας.

  • Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 5 φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε ψηφιακή μορφή .jpg.
  • Δέον όπως η μεγάλη τους διάσταση να είναι 5000 pixels, σε .jpg αρχείο με όσο το δυνατόν μικρότερη συμπίεση.
  • Κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: yourlastname_01.jpg, yourlastname_02.jpg κ.ο.κ.
  • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μαζί με συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη φόρμα που θα βρείτε εδώ (μια για κάθε υποβαλλόμενη φωτογραφία).
  • Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί και μελλοντικά αποφασιστεί η παρουσίασή της σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εκτύπωση των φωτογραφιών. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τον φορέα-διοργανωτή.
  • Οι όροι της συμμετοχής, όπως περιγράφονται στον ιστότοπο της ΥΣΜΑ είναι οι εξής;

1. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι εργαζόμενοι στον αρχαιολογικό χώρο. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά από την επιτροπή και θα διαμορφώσουν δυο διακριτές εκθεσιακές ενότητες.

3. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει από μια 1 έως 5 φωτογραφίες, που θα πρέπει να συνοδεύονται από τη συμπληρωμένη φόρμα υποβολής φωτογραφιών (μια για κάθε φωτογραφία).

4. Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν άμεσα ή έμμεσα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πτυχές των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης.

5. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει και να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες τις οποίες έχει αποκλειστικά δημιουργήσει ο ίδιος. Αν δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες τρίτων, κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, υπεύθυνος είναι ο διαγωνιζόμενος. Ρητά δηλώνεται ότι η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη.

6. Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, για να μπορούν αυτές να εκτεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ρητά δηλώνεται ότι η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

7. Στις φωτογραφίες δεν πρέπει να προσβάλλονται τα μνημεία και στην περίπτωση που απεικονίζουν και ανθρώπους, να μη θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ., στα οποία ο νόμος παρέχει διευρυμένη προστασία.

8. Η συμμετοχή στη δράση παραχωρεί δικαιώματα χρήσης των εικόνων από την ΥΣΜΑ, μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Τα δικαιώματα, πνευματικά και εμπορικά, παραμένουν στους δημιουργούς. Το όνομα του δημιουργού θα συνοδεύει τη φωτογραφία σε κάθε χρήση.

9. Η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, διαγραφές, αλλοιώσεις, διακοπές, βλάβες, καθυστερήσεις ως προς τη λειτουργία ή τη μεταφορά δεδομένων, προβλήματα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ή για τυχόν κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή φθορά των φωτογραφιών.

10. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί για παρουσίαση σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εκτύπωση των φωτογραφιών. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τον φορέα-διοργανωτή.

11. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με τρόπο που δεν παραποιεί την πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται το κολλάζ και η προσθήκη διακριτικής υπογραφής (watermark) με το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου.

12. Η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ θα συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα, που θα αποστείλουν οι συμμετέχοντες μέσω της φόρμας που θα συνοδεύει κάθε φωτογραφία, μόνο για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης και για την επικοινωνία του διοργανωτή με τους συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο ενός έτους από την υλοποίηση της δράσης τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά από το αρχείο της Υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, νωρίτερα, μετά από σχετικό αίτημα και αποστολή του στο email: [email protected]

13. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους παραπάνω όρους και η αποστολή των έργων τους ηλεκτρονικά με email θεωρείται ως ενυπόγραφη δήλωση αποδοχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ


Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here