Στα Τέμπη ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της χώρας

497

Στα Τέµπη θα δηµιουργηθεί ένα από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στη χώρα. Το πάρκο θα αποτελείται από 28.125 φωτοβολταϊκά πλαίσια, ισχύος 320 W το καθένα! Το κόστος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 9 εκατ. ευρώ, ενώ το πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 153 στρεµµάτων. Την κατασκευή του ενεργειακού πάρκου έχει δροµολογήσει η εταιρεία Heliothema Energy SA, µέλος της EDF EN Hellas, ελληνικού βραχίονα του γαλλικού κολοσσού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας EDF Energies Nouvelles.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW στη θέση «Κορυφή» του ∆ήµου Τεµπών, κοντά στο Χειµάδι, στον Νοµό Λάρισας. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πάρκο θα αποτελείται από 28.125 φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Canadian Solar, τύπου CS6U-320P και ονοµαστικής ισχύος 320 W το καθένα.

Υπόγεια γραµµή

Ο φωτοβολταϊκός σταθµός θα συνδεθεί στο δίκτυο υψηλής τάσης 150 ΚV µέσω υπόγειας γραµµής µεταφοράς µέσης τάσης, και συγκεκριµένα στον υποσταθµό 20/150 KV «Λάρισα ΙΙ», ο οποίος βρίσκεται 9 χιλιόµετρα ανατολικά από τη θέση του έργου.

Συνολικά το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθµού, την κατασκευή κατάλληλων υποστηρικτικών δοµών για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των µετατροπέων ενέργειας, την κατασκευή υπόγειου δικτύου µέσης τάσης κατά µήκος των υποστηρικτικών δοµών και κατά µήκος των δρόµων για τη συγκέντρωση της συνολικής παραγόµενης ενέργειας, τη βελτίωση του οδικού δικτύου -όπου χρειάζεται- και την κατασκευή του κτιρίου του κέντρου ελέγχου. Η ηλεκτρική διασύνδεση του κέντρου ελέγχου µε το δίκτυο µέσης τάσης θα πραγµατοποιηθεί µέσω δύο υπόγειων καλωδίων µέσης τάσης προς τον υφιστάµενο υποσταθµό 20/150 KV «Λάρισα ΙΙ».

Η ευρύτερη περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο στην «Κορυφή» του ∆ήµου Τεµπών έχει προσελκύσει και άλλες µεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από την «Κορυφή» έχουν πάρει άδεια ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άλλα 13 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 94,76 MW.

Επίσης, έχουν πάρει άδεια κατασκευής και παραγωγής και τρία αιολικά πάρκα ισχύος 104 MW. Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, Σωτήρης Καπέλος, ανέφερε ότι, σύµφωνα µε το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, θα πρέπει µέχρι το 2030 η ισχύς των φωτοβολταϊκών να φτάσει τα 6.900 MW.

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν στην επόµενη δεκαετία 4,5 GW πάρκων, που σηµαίνει ότι µε ισοµερή κατανοµή των έργων θα πρέπει κάθε χρόνο να εγκαθίστανται 300 έως 400 MW νέων έργων. Εάν υποτεθεί ότι το µέσο κόστος των έργων θα κυµανθεί στα 400.000 ευρώ/MW, το ύψος των επενδύσεων στον κλάδο µέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Με το νέο µοντέλο της αγοράς, που θα ισχύσει από το 2020, οι επενδυτές ΑΠΕ και φωτοβολταϊκών θα µπορούν να συνάπτουν διµερείς συµβάσεις µε καταναλωτές και να συµµετέχουν κανονικά στην ηµερήσια αγορά.

Πηγή: ethnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here