Στα 225 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο τρίμηνο 2020

223

Στο ποσό των 225 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο τρίμηνο 2020 έναντι 257 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 13%, ενώ συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο 2019 (έσοδα 359 εκατ. ευρώ) ήταν μειωμένα κατά 37% (ή κατά 134 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 135 εκατ. ευρώ (από 261 εκατ. ευρώ σε 126 εκατ. ευρώ).

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 50,5 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με -3,7 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών Φ/Β έργων στο εξωτερικό (66,8 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2019) και 61,6 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%, δηλ. 11 εκατ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση.

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5% το 1ο τρίμηνο 2020, το οποίο είναι το υψηλότερο κατά τα τελευταία 5 τρίμηνα, έναντι περιθωρίου 17,2% το 1ο τρίμηνο 2019. Η διαφορά του EBITDA κατά 11 εκατ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, σχετίζεται με το μειωμένο μικτό κέρδος κατά 7 εκατ. ευρώ, τα αυξημένα έξοδα διοίκησης κατά 2 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής) και κατά 2 εκατ. ευρώ λόγω των μειωμένων λοιπών εσόδων και λοιπών κερδών έναντι του 1ου τριμήνου 2019.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 26,0 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020 έναντι 27,0 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο ‘19 και 25 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε 24,5 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -30,8 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019, προσαρμοσμένο για μη επαναλαμβανόμενες ζημίες Φ/Β έργων στο εξωτερικό και 36,7 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019.

Τα κέρδη προ φόρων ήταν 2,8 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -47,8 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2019, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και 20,3 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019.

Τα καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,6 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019.

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε:

«Οι επιδόσεις του 1ου 3μήνου 2020, με EBITDA στα 51 εκατ. ευρώ, καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 4ο 3μηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1ο τρίμηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 5 τριμήνων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (458 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020 ανήλθε σε 1.089 εκατ. ευρώ με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου τριμήνου 2020.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here