Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 590 εκατ. ευρώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα

197

Οι συναρμόδιοι υπουργοί, Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, υπέγραψαν κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΑΤ.

Με επιπλέον 590 εκατ. ευρώ «προικίζεται» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Οι συναρμόδιοι υπουργοί, Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και Επενδύσεων και Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, υπέγραψαν τη Δευτέρα δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΑΤ συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο από τα δύο προγράμματα έχει τίτλο «Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης (π.χ. factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κ.λπ.)» και στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εχει προϋπολογισμό 290 εκατ. ευρώ και στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων, επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) κ.ά. Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν φιλικότερες προς το περιβάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνολογικές και μηχανολογικές υποδομές. Τέλος, στους στόχους περιλαμβάνεται η διατήρηση/αύξηση θέσεων εργασίας, η αύξηση της παραγωγής και διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η απορρόφηση νέων επιστημόνων ή ακόμη και ο επαναπατρισμός (brain gain) του ικανού και καταρτισμένου ανθρώπιινου δυναμικού από το εξωτερικό.

Το δεύτερο πρόγραμμα έχει τίτλο «Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων», έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω πιστωτικών γραμμών και ανακυκλούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίων δανείων των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (ΕΧΟ), αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Με τα δύο νέα προγράμματα το συνολικό ύψος κεφαλαίων που θα διαχειριστεί η ΕΑΤ ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ, από 1 δισ. ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Τα πρόσθετα κεφάλαια θα προέλθουν από μεταφερόμενες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2019 στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here