Μειωμένη προκαταβολή φόρου για οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις

242

Σε όσες εταιρείες επιχειρήσουν να επωφεληθούν της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούνται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη φορολογική διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που όφειλαν να καταβάλουν.

Το 80% των επιχειρήσεων θα καταβάλει μειωμένη προκαταβολή φόρου, με τις περισσότερες εξ αυτών να πληρώνουν τη μισή προκαταβολή για το έτος 2020. Τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις εφορίες όλης της χώρας δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους η καθίζηση του τζίρου ήταν συντριπτική δεδομένων των μέτρων που είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, παράγων του οικονομικού επιτελείου υπολογίζει ότι φέτος οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν λιγότερο φόρο (φόρο εισοδήματος συν προκαταβολή φόρου) ύψους 1,2-1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία:

• Εάν το ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι του πρώτου εξαμήνου 2019, ήταν μεταξύ 5%-15%, η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 30%.

• Για πτώση τζίρου 15,1%-25%, η προκαταβολή περιορίζεται στο 50%.

• Για πτώση τζίρου 25,1%-35%, το ποσοστό της μείωσης φτάνει στο 70%.

• Για πτώση τζίρου άνω του 35%, η προκαταβολή φόρου μηδενίζεται.

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 και του πρώτου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) Για όσους τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου που υποβλήθηκε μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) Για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβλήθηκε μέχρι τις 31.7.2020.

Για τα νομικά πρόσωπα ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 50%.

Σημειώνεται ότι όσες εταιρείες επιχειρήσουν να επωφεληθούν της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούνται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη φορολογική διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που όφειλαν να καταβάλουν.

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη μειωμένη προκαταβολή φόρου θα πρέπει να έχουν λάβει ήδη μήνυμα στην προσωπική τους θυρίδα στο Taxisnet. Οσες είναι δικαιούχοι της μειωμένης προκαταβολής θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020. Στο μήνυμα αναφέρονται τα εξής: «Με βάση τα στοιχεία εσόδων από τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις σας, δικαιούστε μείωση του συντελεστή προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Επωφεληθείτε άμεσα από την παραπάνω μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση για το έτος 2019, μέχρι την 30/12/2020. Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης αυτής είναι πολύ απλή και χρειάζεται ελάχιστα λεπτά της ώρας. Μετά την είσοδό σας στην εφαρμογή εισοδήματος του myTAXISnet, επιλέγετε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και οριστικοποιείτε τη δήλωση που εμφανίζεται, χωρίς να απαιτείται κάποια συμπλήρωση του περιεχομένου της».

Ενδεικτικά για το πώς διαμορφώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι τα ακόλουθα παραδείγματα.

Παραδείγματα

– Εστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου του 2019 ύψους 80.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου 2020 ύψους 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το πρώτο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο 2019 είναι 25% και επομένως η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου 50%.

Εστω επιχείρηση εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου 2019 ύψους 120.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου 2020 ύψους 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το πρώτο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο 2019 είναι 66,66% και επομένως η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου 100%.

Εταιρεία που ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 ύψους 120.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 70.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται στη δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Επιχείρηση που ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 ύψους 160.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 75.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό κάτω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη για μη βεβαίωση/μηδενισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019.

Εστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 1/7/2019 – 30/6/2020. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς μείωσης της προκαταβολής, εξετάζεται η μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019, κατά ρητή διατύπωση του νόμου.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here