Υπογράφεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η σύμβαση για το σύστημα τηλεελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αγιάς

353

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράφει το επόμενο διάστημα τη σύμβαση του έργου «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών» προϋπολογισμού 1.767.768 ευρώ. Το έργο αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς.
«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και τις τεχνικές μας υπηρεσίες προχωράμε το επόμενο διάστημα ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αγιάς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για ένα έργο ουσίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξοικονομούνται πόροι από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων. Παρέχεται συνεχής εποπτεία και ενημέρωση με τη λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της προσθήκης και της ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου, σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Ο σκοπός του έργου
Το Σύστημα Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μελιβοίας, στην Κάτω Σωτηρίτσα. Ο τελευταίος, επεκτείνεται κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους πενήντα έξι (56) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς.
Σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, και η μετάδοσή τους, μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που βρίσκεται στην ΔΕΥΑ Μελιβοίας. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεελέγχουκαι του αυτοματισμού.
Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος, και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here