Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου αποχετευτικού δικτύου στο Ομόλιο

281

Κ. Αγοραστός: «Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για τα παράλια του ν. Λάρισας»

Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την κατασκευή των νέων δικτύων αποχέτευσης στον οικισμό του Ομολίου του Δήμου Αγιάς. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.803.610 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
«Ξεκίνησαν οι εργασίες της κατασκευής ενός σημαντικού έργου και ταυτόχρονα περιβαλλοντικού για τον οικισμό του Ομολίου. Στο Ομόλιο υπήρχε ο βιολογικός καθαρισμός αλλά δεν υπήρχαν τα δίκτυα. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης του οικισμού ώστε η ανατολική πλευρά των παραλίων του ν. Λάρισας να διαθέτει ένα σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που βελτιώνει τις υγειονομικές συνθήκες και τη δημόσια υγεία ενώ διατηρείται και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα εξοικονομείται και αξιοποιείται μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων λυμάτων, ένας πολύ σημαντικός φυσικός πόρος, όπως είναι το νερό» υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Στοιχεία έργου
Δίκτυο αποχέτευσης
Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας, που αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 5.339 μ και καταθλιπτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 6800 μ. Για την εξυπηρέτηση του δικτύου βαρύτητας κατασκευάζονται συνολικά 155 φρεάτια ακαθάρτων ενώ για την εξυπηρέτηση των καταθλιπτικών αγωγών κατασκευάζονται 15 φρεάτια εξαερισμού, και 13 φρεάτια εκκένωσης. Η λειτουργία του εσωτερικού δικτύου εξασφαλίζεται με ένα ενδιάμεσο αντλιοσάσιο. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων προβλέπεται ότι θα γίνεται με άμμο. Τα λύματα θα οδηγηθούν στην υφιστάμενη ΕΕΛ του Στομίου.
Δίκτυο ύδρευσης
Με το παρόν έργο πρόκειται να αντικατασταθούν όλοι οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου. Επίσης θα αντικατασταθούν όλες οι συσκευές χειρισμού του δικτύου, δικλείδες και βαλβίδες. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός του ορίου του οικισμού. Οι αγωγοί και τα συνοδά τεχνικά, θα τοποθετηθούν στο σύνολο του μήκους τους επί του καταστρώματος των οδών. Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί με συνήθη μηχανικά μέσα. Για την λειτουργία των αγωγών είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται στα υψηλά σημεία της χάραξης των κυρίων αγωγών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here