Βελτιώνει το δρόμο που συνδέει το Μεγαλόβρυσο με την Ανατολή η Περιφέρεια Θεσσαλίας

104

Προχωρά ο προσυμβατικός έλεγχος για το έργο της συντήρησης της οδικής αρτηρίας
που ενώνει τους οικισμούς Μεγαλόβρυσο και Ανατολή του Δήμου Αγιάς, καθώς
εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό (ΙΙ) της ανοικτής ηλεκτρονικής
διαδικασίας. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 420.000 ευρώ με χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο και προγραμματισμό δημιουργεί συνθήκες
ανάπτυξης μέσα από έργα που αναβαθμίζουν τον ορεινό όγκο Κισσάβου» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο
Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και τις τεχνικές μας υπηρεσίες επενδύουμε σε χρήσιμα
έργα υποδομών, που φέρνουν τις ανθρώπινες κοινότητες πιο κοντά με ασφάλεια. Το
συγκεκριμένο έργο συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των
κατοίκων και επισκεπτών των κοινοτήτων στις ορεινές περιοχές αλλά και των
ανθρώπων που επένδυσαν και εργάζονται στον πρωτογενή τομέα» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.

Οι παρεμβάσεις

Περιλαμβάνονται:
 χωματουργικές εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων
και πρανών οδού καθώς και καθαρισμού – επαναδιαμόρφωσης τάφρου
ερείσματος
 συντήρηση της υποδομής και των τεχνικών της οδού σε περιπτώσεις που
παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται παρέμβαση, κατασκευή
νέων τοίχων αντιστήριξης και νέων τεχνικών απορροής υδάτων όπου
απαιτείται
 αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων που
υπέστησαν βλάβη
 επανατοποθέτηση κατεστραμμένων στηθαίων, συντήρηση και συμπλήρωση
της σήμανσης της οδού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here