Τύρναβος: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς

417

Τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2019) έως τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο και τους άντρες ειδικής κατηγορίας (όσοι έχουν με δικαστική απόφαση επιμέλεια παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία) και  επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε όλους τους παιδικούς σταθμούς για το σχολ. έτος 2019-2020 προσκαλεί ο Δήμος Τυρνάβου, ως επιλέξιμος φορέας, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020», σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.6451/7-6-2019 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι αιτήσεις συμμετοχής διατίθενται ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr. paidikoi.eetaa.gr).

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει ΑΦΜ και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης της/του ωφελούμενης-ου, από τις 8/6/2019 έως 28/6/2019, που είναι καταληκτική ημερομηνία στη διεύθυνση www.eetaa.gr,   paidikoi.eetaa.gr.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019 ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Γραφείο Θεσσαλίας Αλ. Παπαναστασίου 33-5ος όροφος -41222 ΛΑΡΙΣΑ.

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α .Α.Ε.

Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά:

Οι ωφελούμενες/οι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις βάσει οικογενειακού εισοδήματος –εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018, της οικογενειακής κατάστασης και του εργασιακού προφίλ τους, όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι δικαιούχοι θα πρέπει α) να εργάζονται ως μισθωτοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή β) να είναι άνεργοι/ες.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς  και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ(α΄και β΄βαθμού)και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές-παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχολ. έτους 2019-2020, και δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αρμόδια υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από το Τμήμα Προνοιακών Δομών (Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Τυρνάβου, τηλ.2492350181-182-183-184, αρμόδια κ. Κοκότη Θεολογία, προϊσταμένη, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here