Το Επιμελητήριο Λάρισας για την έκδοση οδηγού Ελλήνων εξαγωγέων 2021-2022

187

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Από Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας και τηνICAPAE, προκειμένου να υποβοηθήσουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στο έργο τους θα συνεχίσει και φέτος την επιτυχημένη έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2021-2022 τόσο σε βιβλίο όσο και σε CD-ROM .

Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν του Νόμου 4072/2012 για τη «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» καταργήθηκε η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε), και
<< εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)>>.

Για το λόγο αυτό όσες επιχειρήσεις έχουν χαρακτήρα εξαγωγικό και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον ως άνω κατάλογο παρακαλούνται να αποστείλουν στην ICAPAE (υπόψη καςΒώσσου Σοφίας στο e-mail: svossou@icap.gr , τηλ. 2107200247) το αργότερο εωςτη Δευτέρα 24 Μαίου 2021 τα κάτωθι στοιχεία

– Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου
– Αρ. ΓΕΜΗ
– Επωνυμία
– ΑΦΜ
– Διακριτικό τίτλο
– Δ/νση
– Τηλεφωνα, fax, e-mail
– Προϊόντα που εξάγει

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here