ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: Να ανακληθεί η εγκύκλιος που απαγορεύει τη χρήση του ονόματος “τσίπουρο” ή “τσικουδιά

201

ΖΗΤΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Να ανακληθεί η εγκύκλιος του 2020 της Γ. Γ. Εμπορίου που απαγορεύει τη χρήση του ονόματος “τσίπουρο” ή “τσικουδιά

Πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης εξέδωσε δελτίο τύπου αλλά και σχετική εγκύκλιο (20-1-2020), όπου, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι:
1. “Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. γ της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα σε μονάδες ομαδικής εστίασης είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Τα προϊόντα «Τσίπουρο ή Τσικουδιά» διατίθενται στους χώρους ομαδικής εστίασης αποκλειστικά προσυσκευασμένα”.
Οι δύο παραπάνω αναφορές της εγκυκλίου αποτελούν λανθασμένη και αυθαίρετη ερμηνεία της απόφασης του 2017, από την πλευρά της Γ.Γ. Εμπορίου, διότι πουθενά στη σχετική απόφαση (του 2017) δεν αναφέρεται ότι το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά.
Παράλληλα να τονίσουμε ότι η απαγόρευση της χρήσης του διακριτικού ονόματος “τσίπουρο” ή “τσικουδιά”, σύμφωνα με την εγκύκλιο της 20ης Ιανουαρίου του 2020, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μικρών παραγωγών, αντίθετα περιθωριοποιεί τη θέση τους στην αγορά.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (α.82 – ν.2960/2001) αναφέρεται ρητά ο τρόπος φορολόγησης του τσίπουρου και της τσικουδιάς των διήμερων αποσταγματοποιών και ορίζεται μειωμένος συντελεστής.
Αντίστοιχα στο ν.2969/2001 ορίζεται το πλαίσιο όσον αφορά τις άδειες, τα τεχνικά μέσα παραγωγής και την εμπορία των προϊόντων.
Σημαντικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διαδραμάτισε η ενίσχυση και προστασία αυτών των προϊόντων και των παραγωγών, ενώ παράλληλα τέθηκαν κανόνες στην διακίνηση και την παραγωγή, με απώτερο στόχο πάντα, την προστασία της ομαλής λειτουργίας της σχετικής αγοράς αλλά και -ιδίως- των μικρών παραγωγών.
Καθορίστηκε μεταξύ άλλων, πότε επιτρέπεται η διακίνηση του προϊόντος των διήμερων παραγωγών, θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα παραγωγής για ίδια κατανάλωση, δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης άδειας κατασκευής και κατοχής νέου άμβικα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και καθορίστηκαν οι τρόποι διάθεσης αποκλειστικά από τους ίδιους τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).
Παράλληλα, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε αποφασιστική και καθοριστική η συμβολή στην διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης της Οδηγίας 92/83. Με βάση σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις, διαμορφώθηκε τελική πρόταση κειμένου εργασίας, στο οποίο διευκρινιζόταν η δυνατότητα της χώρας μας να επιβάλει μειωμένο (κατά 50%) συντελεστή στο ούζο και το τσίπουρο / τσικουδιά, ενώ τονιζόταν, πως δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε παρέκκλιση, η οποία τυχόν κατατείνει σε αμφισβήτηση ή περιορισμό του ανωτέρω δικαιώματός μας.
Επίσης καθίστατο σαφής η πολιτική βούληση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την επιβεβλημένη και αποτελεσματική προστασία του καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών, με διασφάλιση χαμηλού φορολογικού συντελεστή.
Η τροποποίηση της Οδηγίας συμπεριέλαβε πλέον και το τσίπουρο – τσικουδιά, στο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή, δηλαδή στο 50% του κανονικού συντελεστή για τα αλκοολούχα, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη παραγωγή του. Με αυτό το αποτέλεσμα προστατεύεται το εν λόγω παραδοσιακό προϊόν απέναντι στον ανταγωνισμό και ενισχύει την θέση του στην αγορά, ενώ για πρώτη φορά κατοχυρώνεται η θέση των μικρών – διήμερων αποσταγματοποιών.
Η δήλωση των στοιχείων των παραγωγών αποσκοπεί στη διασφάλιση της διακίνησης του προϊόντος.
Με βάση τα παραπάνω να επισημάνουμε και πάλι, ότι τόσο εκ του νόμου, αλλά και όσο εκ της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017, δεν προκύπτει το συμπέρασμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, περί απαγόρευσης της χρήσης του διακριτικού ονόματος ΄τσίπουρο΄ ή ΄τσικουδιά΄.
Συνεπώς, άμεσα θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τη Γ.Γ. Εμπορίου για το που αποσκοπεί η εν λόγω ανακοίνωση και εγκύκλιος, αλλά και οι διήμεροι αμπελοπαραγωγοί τσίπουρου και τσικουδιάς θα πρέπει να ζητήσουν την ακύρωση της εγκυκλίου της 20ης Ιανουαρίου 2020 και όχι την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 που διασφαλίζει τα συμφέροντά τους.
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here