ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: Δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

278

Σε καίριες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της μικρομεσαίας επιχείρησης έχει προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Επιγραμματικά, για τη σύσταση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, με το νόμο 4441/2016 για την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων, έχουν συσταθεί 1000 ΙΚΕ δωρεάν ενώ η μείωση κόστους συνολικά φτάνει το 70%.
Με τους νόμους 4442/2016 και 4512/2018 θεσπίστηκε η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων με το σύστημα της γνωστοποίησης για το 80% των οικονομικών δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται σύγχρονη μέθοδος εποπτείας στη βάση των εκ των υστέρων ελέγχων σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Σήμερα 55.000 επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τη νέα λειτουργία αδειοδότησης.
Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, με τον 4497/2017 για τα επιμελητήρια δημιουργήθηκαν τα κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων, ενώ υλοποιείται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, ομόρρυθμων εταίρων και αγροτών (Ν.4469/2017) ώστε οι επιχειρήσεις με οφειλές να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία.
Το εταιρικό δίκαιο εκσυγχρονίστηκε με το νόμο 4541/2018 για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των ΕΠΕ (απλοποίηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, κ.λπ.), ενώ αναμορφώθηκε το Δίκαιο των ΑΕ με το νόμο 4548/2018 με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρειών.
Σχετικά με τις επενδύσεις, ανοίγει αυτές τις μέρες ο 3ος κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου. Παράλληλα, με το άρθρο 83 του νόμου 4582/2018 εκτός από τις παρατάσεις των παλαιών αναπτυξιακών νόμων αλλάζει η καταβολή της επιχορήγησης επί το ευνοϊκότερο για τον επενδυτή.
Για τη προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος θεσπίστηκε ο Νόμος 4412/2016 για τις Δημόσιες συμβάσεις.
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Παρατείνεται για ένα χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με περαιτέρω βελτιώσεις του.
Προωθείται διάταξη για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους η δομή αυτή θα απευθύνεται σε ΜΜΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Σε διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου «για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων». Δημιουργείται πλαίσιο για την προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή καθορίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης.
Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία ενός πλαισίου πιο ελκυστικού και αποτελεσματικού για τους επενδυτές σε σχέση με το υφιστάμενο, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχεία διαδικασία. Παράλληλα, διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση, προσελκύοντας επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων.
Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται το εταιρικό δίκαιο με 3 νομοσχέδια:
– Σχέδιο Νόμου περί μετασχηματισμών με το οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο.
– Διατάξεις για το ζήτημα της εποπτείας των εταιριών με στόχο τη πρόληψη ώστε να μην διογκώνονται τα προβλήματα στις εταιρείες και τη γρήγορη ενημέρωση / προειδοποίηση της αγοράς με επαρκή πληροφόρηση.
– Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ολοκληρώνεται η επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Με το Σχέδιο Νόμου για μικροπιστώσεις να δοθεί με τη σωστή καθοδήγηση ρευστότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα.
Για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου του ΠΔΕ το οποίο χρονολογείται από το 1953 αναμένεται να κατατεθούν 2 νομοσχέδια:
Το πρώτο σχέδιο Νόμου έχει ήδη παραχθεί και αφορά την ίδρυση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ) κατ’ αντιστοιχία με το ΕΣΠΑ.
Θα ακολουθήσει ένα σχέδιο νόμου – ομπρέλα το οποίο θα προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών υλοποίησης του συνόλου του ΠΔΕ, Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here