ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: Ας μιλήσουμε ειλικρινά για την επίλυση του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία

284

Χωρίς ίχνος αμφιβολίας θεωρούμε ότι η συζήτηση για την ανάπτυξη στη Θεσσαλία και όχι μόνο, στο αναπτυξιακό forum της 25ης και της 26ης Ιανουαρίου στη Λάρισα, θα φωτίσει τα προβλήματα του τομέα και θα ανιχνεύσει λύσεις.
Αυτό συνεπάγεται ότι η πρωτοβουλία για την οργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι θετική και επαινετή. Η επιλογή, όμως, να διερευνηθεί ο τρόπος επανεκκίνησης των έργων εκτροπής υδάτων του Αχελώου, γεννά πολλά ερωτηματικά:
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα συναρμόδια για το υδατικό πρόβλημα υπουργεία προκρίνουν την αναθεώρηση των αναθεωρημένων το 2017 Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ);
• Αν η απάντηση είναι θετική, η νέα κυβέρνηση με τη συναίνεση της Περιφέρειας ακυρώνει τα δεκάδες έργα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά και έργα εμπλουτισμού υδροφορέων) που εμπεριέχονται στα σχέδια, έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ε.Ε και κατά 25 % από εθνικούς πόρους. Εκτιμάται ότι η επιλογή αυτή δεν αποτελεί άλλοθι απραξίας για μερικά χρόνια χάριν της συντήρησης του μύθου του Αχελώου που μπορεί να μετατρέψει τη Θεσσαλία σε «γη Χαναάν»;
Με τα ερωτήματα αυτά στη θεωρητική σφαίρα, πιστεύουμε ότι οι ιθύνοντες που τα προκάλεσαν χρησιμοποιούν τον Αχελώο επικοινωνιακά, επειδή «πουλάει» ακόμα. Απαιτείται, κατά τη γνώμη μας, προσγείωση σε προτάσεις ρεαλιστικότερες. Τα αναθεωρημένα σχέδια εκλογικεύουν τις αρδευτικές ανάγκες και περιλαμβάνουν έργα κατανεμημένα σωστά στον γεωγραφικό χώρο της Θεσσαλίας, τα οποία θα ανακουφίσουν πολλούς αδικημένους αγρότες που πληρώνουν αδρά για να αρδεύσουν τα χωράφια τους. Δεν υπάρχει ως θέμα η αναθεώρηση των αναθεωρημένων σχεδίων για να χωρέσει ο Αχελώος.
Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση των έργων της εκτροπής σε αντιδιαστολή με τα έργα που περιλαμβάνονται στα ΣΔΛΑΠ.
Αν διερευνάται η δυνατότητα να σωθούν τα «κουφάρια» των έργων κεφαλής του άνω ρου του Αχελώου, πρέπει να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης, αφού έχουν αποκλεισθεί από τα ΣΔΛΑΠ. Μόνο για την ολοκλήρωση των μισοτελειωμένων έργων εκτροπής απαιτείται η εξασφάλιση 600 εκ. ευρώ κατά τα λεγόμενα ειδικών της ομάδας των θιασωτών της εκτροπής. Τα συνοδά έργα της διανομής των υδάτων δεν έχουν κοστολογηθεί ή αν υπάρχει κοστολόγηση, αυτή κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό.
Τόσοι πόροι δεν μπορούν να εξοικονομηθούν. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τους υπεύθυνους να μιλήσουν με στοιχεία και προϋπολογισμούς. Έχει τελειώσει η περίοδος της προκήρυξης της εκτροπής. Ο αγροτικός κόσμος έχει μπουχτίσει από μεγάλα λόγια και ατελείωτα «θα».
Αν ανακινήθηκε στα σοβαρά θέμα εκτροπής του Αχελώου, προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:
• Υπάρχει μελέτη κόστους των έργων;
• Έχει εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία που θα επιφέρουν τα έργα εκτροπής;
• Υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας της εκτροπής που θα ανατρέψει με επιστημονικά στοιχεία την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκτιμά ότι δεν είναι βιώσιμη;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here