Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων

217

• Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων. Μοναδικό θέμα η συζήτηση για τον Οικονομικό Προϋπολογισμό Δ. Λαρισαίων, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και το Ολοκλήρωμενο Πλαίσιο δράσης Δήμου και Νομικών Προσώπων για το 2020
Σύμφωνα με την απόφαση 598 του Δημοτικού Συμβουλίου στο δήμο Λαρισαίων έχει συσταθεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία αποτελείται από 42 φορείς και 14 Δημότες .
Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here