Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο Ευρωπαικό πρόγραμμα ProTECT

255

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorismτο (ProTECT) οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFP).
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: STICHTING DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY (Ολλανδία), Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ελλάδα), NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Ολλανδία), Inspectoratul General al Politiei Romane (Ρουμανία),FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (Γαλλία),LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS (Λιθουανία), Δήμος EINDHOVEN (Ολλανδία), AYUNTAMIENTO DE MALAGA (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, (Λιθουανία),Δήμος BRASOV (Ρουμανία), STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (Ολλανδία), MINISTERIO DEL INTERIOR (Ισπανία).
Το έργο PRoTECT στοχεύει να ενισχύσει τις τοπικές αρχές σε θέματα πολιτικής προστασίας σε δημόσιους χώρους. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές αρχές σε θέματα ασφάλειας και προστασίας των δημόσιων χώρων, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και να αξιοποιηθούν υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας. Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν εργαλεία, τεχνολογικές λύσεις καθώς και εκπαίδευση που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας στους δημόσιους χώρους.
Στις 22 & 23 Ιουνίου 2020 ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διοργάνωσε Εργαστήριο Αξιολόγησης Προτεινόμενων λύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας “Αίτημα για Πληροφόρηση” (Request for Information) σχετικά με την πόλη της Λάρισας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PRoTECT, το ΚΕΜΕΑ είναι υπεύθυνο για την δημοσίευση μιας ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Request for Information, RFI) με στόχο την ανίχνευση λύσεων – εμπορικά διαθέσιμων, καθώς και περιπτώσεων που βρίσκονται σε ώριμο ερευνητικό στάδιο – που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των επιπτώσεών της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία των ανοικτών δημόσιων χώρων και διευκολύνοντας την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων σε ένα περιβάλλον όπου δυνητικά εμπλέκονται πολλαπλοί φορείς (π.χ. πρώτοι ανταποκριτές). Τελικός στόχος της εν λόγω διαδικασίας είναι η επιλογή ενός υποσυνόλου λύσεων που θα κληθούν από τις πόλεις-εταίρους να παράσχουν ζωντανές επιδείξεις σε προεπιλεγείσες τοποθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα σενάρια / απειλές ανά πόλη. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται να λάβουν χώρα επιμέρους εργαστήρια αξιολόγησης από φορείς των πόλεων για την τελική επιλογή των λύσεων που θα προκύψουν από την εν λόγω εκδήλωση ενδιαφέροντος και τον συντονισμό των σχετικών επιδείξεων.
Στο διήμερο εργαστήριο αξιολόγησης λύσεων συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Λαρισαίων (Δημοτική Αστυνομία, Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), εκπρόσωποι του ΚΕ.ΜΕ.Α., ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Γεώργιος Σούλτης, ο Αντιδήμαρχος Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Ζαούτσος, καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.
Περισσότερα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί σήμερα ο Δήμος Λαρισαίων μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο: https://www.larissa.gov.gr/el/enimerosi/europaika-programmata

dav

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here