Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων σε διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SOLIDART – Europe for Citizens

270

Πραγματοποιήθηκε στις 5 – 8 Απριλίου 2022 στην Dolores της Ισπανίας διακρατική συνάντηση του προγράμματος Solidart – Europe for Citizen στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Λαρισαίων. Το συνολικό εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: Συντονιστής: Δήμος Grosuplje (Σλοβενία) Λοιποί εταίροι: Fajub – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga (Πορτογαλία) WIPSEE (Γαλλία) Δήμος Dolores (Ισπανία) FUNDACJA AUTOKREACJA (Πολωνία) Bulgarian Youth Association (Βουλγαρία) Preili County Council (Λετονία) Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα).
Το πρόγραμμα SOLIDART αντιπροσωπεύει μια κοινωνική πρωτοβουλία που βασίζεται στο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της κατανόησης μεταξύ των νέων της Ευρώπης για την αλληλεγγύη σε περιόδους κρίσης. Στόχος του είναι να εμπλέξει νέους από τις 8 χώρες του εταιρικού σχήματος, που ζουν την κρίση με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης που τους είναι οικείοι όπως οι νέες τεχνολογίες, καλλιτεχνική έκφραση κτλ, για να αναπτυχθεί μια πολυπολιτισμική συζήτηση για τις τρέχουσες προκλήσεις στην ΕΕ.
Το έργο βασίζεται σε 8 διεθνείς συναντήσεις και σκοπεύει να περιλαμβάνει συνολικά περισσότερους από 450 συμμετέχοντες. Σε κάθε διεθνή εκδήλωση θα προσεγγίζονται σχετικά θέματα σχετικά με την αλληλεγγύη σε περιόδους κρίσης στην Ευρώπη (κρίση Coronavirus, κλιματική αλλαγή, ένταξη μεταναστών, οικονομική κρίση, κρίση προσφύγων, αστικά προβλήματα, δημογραφική πρόκληση κ.λπ.).
Σε αυτήν τη διαδικασία, οι νέοι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο, καθώς θα δημιουργήσουν άμεσα τα αποτελέσματα του έργου που θα αντιπροσωπεύουν δημιουργικούς τρόπους για την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την προαγωγή και ενδυνάμωση της συμμετοχή των νέων, η ανάπτυξη ικανοτήτων που θα επιτρέψουν στους νέους να συμμετάσχουν στην τοπική τους κοινότητα ως “πολίτες της ΕΕ”, η δημιουργία ψηφιακού υλικού και οδηγού για τη διάδοση αυτών των συμπερασμάτων, πληροφοριών και πρακτικών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή αλλά και τις επιπτώσεις της. Ως παράδειγμα συζητήθηκε η πλημμύρα που έπληξε την πόλη Dolores της Ισπανίας το 2019. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η πόλη κατά την διάρκεια αλλά και μετά την πλημμύρα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών και απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων από τις πόλεις που συμμετείχαν. Σε σχέση με τη θεματική της συνάντησης ο Δήμος Λαρισαίων παρουσίασε τις δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στον αστικό σχεδιασμό, στους χώρους πρασίνου και τη βιοποικιλότητα, στην πράσινη καινοτομία, στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η παρουσίαση υποστηρίχθηκε από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε ότι αφορά τις δράσεις της Λάρισας για μια πόλη φιλικότερη προς το περιβάλλον και τους πολίτες της.
Στην συνάντηση από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας. Συγκεκριμένα, ο Συντονιστής της Επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων κ. Γιώργος Τσιουμάνης, ο Αναπλ. Συντονιστής της Επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων κ. Ρωμαΐδης Ρωμανός και ο κ. Αναστάσιος Αραϊλούδης Τακτικό Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων.
Η επόμενη διεθνής συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 21-22 Ιουνίου 2022 στη Λάρισα, που θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες από τις 8 χώρες του εταιρικού σχήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο «Solidart»: https://www.larissa-dimos.gr/el/solidart
Περισσότερες πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/europaika-programmata
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων Ευαγγελία Γκουντρουμπή και Μαρία Νικολαΐδου, τηλ. 2413-500237 | email: euprojects@larissa.gov.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here