“Στοιχειώδη ευθιξία κύριε Καλογιάννη!”

106

Ανανέωση θητείας του αντιδημάρχου οικονομικών, παρά την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο αλλά και την προκαταρκτική εξέταση εις βάρος του.

Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση του Δημάρχου κ.Καλογιάννη για ανανέωση τη θητείας του αντιδημάρχου οικονομικών του Δήμου Λαρισαίων, παρά την παραπομπή του κ. Αδαμόπουλου στο πειθαρχικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, και παρά την προκαταρκτική εξέταση που έχει ξεκινήσει η εισαγγελία πλημμελειοδικών με αναφορά στα άρθρα 259 του Ποινικού Κώδικα για Παράβαση καθήκοντος και 98 για Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση. Οι διαδικασίες αυτές ξεκίνησαν μετά την αναφορά μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο Νομού Λάρισας, για «σύγκρουση συμφερόντων» του αντιδημάρχου, ο οποίος κατείχε ταυτόχρονα και την θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου σε εταιρεία στην οποία ως αντιδήμαρχος έκανε απ’ ευθείας αναθέσεις (!). Η ακολουθητέα νόμιμη διαδικασία προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα από τα άρθρα 24 και 262 όπου ρητά και αναλυτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτών των απ’ ευθείας αναθέσεων από τον αντιδήμαρχο, δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία και προδήλως έχουμε ακριβώς αυτό που ορίζει ο νόμος: σύγκρουση συμφερόντων. Η απόφαση αυτή του κ. Καλογιάννη ακολουθεί την άρνησή του να μας παράσχει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε σωρεία απ’ ευθείας αναθέσεων, για τις οποίες αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε και να λάβουμε εισαγγελική παραγγελία -στοιχεία που δεν μας έχουν δοθεί ακόμη- την αγωνιώδη προσπάθειά του για σύναψη αχρείαστου δανείου το οποίο ευτυχώς για την πόλη καταψηφίστηκε από το σύνολο των άλλων παρατάξεων, και εντάσσεται στην προσπάθειά του για πολιτική κάλυψη του αντιδημάρχου, διακινδυνεύοντας να συνδεθεί όμως η πορεία της «συμπαράταξης» και ολόκληρου του συνδυασμού με το αποτέλεσμα των προαναφερομένων πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα αλλά θέτουμε δημόσια το εύλογο ερώτημα:
Γιατί δεν αναμένει το τελεσίδικο αποτέλεσμα των διαδικασιών, αντικαθιστώντας μέχρι τότε τον κ. Αδαμόπουλο με κάποιο άλλο στέλεχος της παράταξης του;
Επειδή το μείζον θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την οικονομική διαχείριση του δήμου, δεν πρέπει να αφήνει σκιές για διαπλοκή με την προνομιακή μεταχείριση των «γνωστών και ημετέρων», ούτε πρέπει για λόγους ενδοπαραταξιακής ισορροπίας και εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων να θολώνει η διαύγεια, και επειδή τίθεται σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης αλλά και στοιχειώδους ευθιξίας, οι δημότες της Λάρισας δικαιούνται να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις, χωρίς υπεκφυγές και αοριστίες.
Κώστας Βαϊούλης
Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here