Στις ράγες «εκτροχιασμένα» θέματα του ΟΣΕ

296

Στις ράγες μπήκαν χθες, «εκτροχιασμένα» – εδώ και δεκαετίες – θέματα του ΟΣΕ καθώς στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας που διοργανώνουν η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, τέθηκαν σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Έργα Υποδομής» του συνεδρίου, ο γενικός γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αθανάσιος Βούρδας ανακοίνωσε μελέτες – με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση – για θέματα όπως η μεταφορά του εμπορευματικού σταθμού διαλογής του ΟΣΕ από την καρδιά της πόλης που βρίσκεται σήμερα, εκτός πόλης σε έκταση του ΟΣΕ.
Ανακοινώθηκε επίσης η παραμονή του επιβατικού σταθμού εντός της πόλης με παράλληλη ανάπλαση των γύρω εκτάσεων, ενώ τέλος στο επίμαχο θέμα της ασφαλούς διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών μέσα από τη Λάρισα – θέμα που αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας – πέρα από το σκέλος της περίφραξης και των ηχοπετασμάτων ανακοινώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για την επιλογή καλύτερης λύσης, μελέτη που θα απαντήσει στο ερώτημα: υπογειοποίηση ή υπερύψωση της σιδηροδρομικής γραμμής ή παράκαμψη της Λάρισας.
Μελέτη που θα ανατεθεί τον ερχόμενο Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο φθινόπωρο ώστε, όπως υπογράμμισε ο κ. Βύρδας, «μέχρι το 2023 να μπορέσει η Λάρισα να αποκτήσει τις κατάλληλες σιδηροδρομικές υποδομές που θα εξασφαλίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την πόλη».
Οι εξαγγελίες Βούρδα προκάλεσαν τη θετική αντίδραση του δημάρχου Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας ότι «οι ανακοινώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα συσκέψεων και διεκδικήσεων της τελευταίας διετίας».
Με τον κ. Καλογιάννη στην ομιλία του, με θέμα «Η Λάρισα στη νέα περίοδο. Ανάπτυξη και υποδομές στον Δήμο Λαρισαίων», να τονίζει πως «οι οριστικές αποφάσεις θα έρθουν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας», ενώ με αφορμή το θέμα της αναβάθμισης υποδομών και εκτάσεων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό έσπευσε να δηλώσει πως «ο Δήμος Λαρισαίων είναι έτοιμος να τροποποιήσει ακόμη και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προκειμένου στον ίδιο χώρο – στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ – να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης».

ΜΕΛΕΤΕΣ
Αναλυτικότερα ο κ. Βούρδας, που εισηγήθηκε το θέμα «Η Θεσσαλία κόμβος Μεταφορών – Ο ρόλος των Μέσων σταθερής τροχιάς ως πυλώνας ανάπτυξης», αναφερόμενος στα θέματα της Λάρισας τόνισε μεταξύ άλλων πως «η ΕΡΓΟΣΕ άμεσα εκπονεί ειδική μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της Λάρισας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διέλευσης μέσα από την πόλη.
Η μελέτη που θα εκπονηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς διασφαλίστηκαν σχετικοί πόροι, θα επικεντρώνεται στην εξέταση ρεαλιστικών λύσεων που αφ’ ενός θα μειώνουν την όχληση των κατοίκων, όπως για παράδειγμα θα είναι λύσεις που θα μετακινούν τον Εμπορευματικό Σταθμό εκτός του πυκνοδομημένου αστικού ιστού και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας στην πόλη, όπως για παράδειγμα θα συμβεί εάν υλοποιηθεί η βύθιση ή η υπερύψωση της σιδηροδρομικής γραμμής όπου απαιτείται.
Η μελέτη στα συμπεράσματά της: Θα παρουσιάσει όλες τις δυνατές χαράξεις/ μηκοτομές της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από τη Λάρισα, θα υπολογίσει για κάθε λύση όλα τα σχετικά κόστη και τις αντίστοιχες ωφέλειες, θα προτείνει ρεαλιστικούς τρόπους χρηματοδότησης.
Η μελέτη θα ανατεθεί εντός του Απριλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2019. Ο ορίζοντας σχεδιασμού είναι το 2020, ώστε μέχρι το 2023 να μπορέσει η Λάρισα να αποκτήσει τις κατάλληλες σιδηροδρομικές υποδομές που θα εξασφαλίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την πόλη.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι οποιαδήποτε λύση πρόκειται να υλοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και τους περιορισμούς, που προκύπτουν λόγω της ανάγκης συνεχούς λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών, της αδιάλειπτης, δηλαδή, ύπαρξης δρομολογίων και των γενικότερων ελληνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του βασικού Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Άξονα (άξονας Orient/East-Med)».

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
«Ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ» πρόσθεσε ο κ. Βούρδας «δρομολογούν άμεσα την εκπόνηση μελέτης για τη μεταφορά του εμπορευματικού κέντρου (σταθμού διαλογής) από τη σημερινή του θέση σε άλλη θέση, έξω από το κέντρο της Λάρισας. Συγκεκριμένα εξετάζεται η τοποθεσία «Κουλούρι» όπου υφίσταται ακίνητο έκτασης 300 στρεμμάτων περίπου επιπλέον των 100 στρεμμάτων που ανήκουν στον Δήμο.
Τα βήματα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς είναι τα εξής: Η ανταλλαγή οικοπέδων, η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου (agrologistics) και βέλτιστης διαχείρισης εμπορευματικού φόρτου, η ανάπτυξη και υλοποίηση μελετών εφαρμογής, η υλοποίηση των υποδομών.
Επιπλέον, η μελέτη αυτή θα λαμβάνει υπ’ όψιν και τη δυνατότητα εναλλακτικής χάραξης της γραμμής έξω από το κέντρο της Λάρισας, για την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συρμών.
Κύριοι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη αυτή είναι: Οι αναμενόμενοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης εμπορευματικών φορτίων. Η μείωση της όχλησης των κατοίκων ιδίως για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Δρομολογείται άμεσα μελέτη για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του σημερινού Επιβατικού Σταθμού που είναι ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λάρισας.
Επίσης θα εξετασθεί η αξιοποίηση άλλων εκτάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΕ στην πόλη της Λάρισας.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επικείμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και Δήμου Λαρισαίων, με στόχο την αξιοποίηση ακάλυπτης έκτασης στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Σ. Λάρισας, ιδιοκτησίας ΟΣΕ, προκειμένου να ωριμάσει και να ολοκληρωθεί το έργο διαμόρφωσης της έκτασης αυτής, προχωράμε στις εξής ενέργειες:
Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης και τεχνικού συντονισμού του έργου (διαμόρφωση προτάσεων, συμμετοχή στον σχεδιασμό, επίβλεψη εργασιών) από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.. Συγκρότηση αντίστοιχης ομάδας εργασίας από τον Δήμο Λαρισαίων, με στόχο τη συνέργεια με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, για την άμεση επίτευξη του έργου». Την εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι των δύο πλευρών (ΓΑΙΑΟΣΕ και Δήμος) ενώ θα ακολουθήσει υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας «με δεσμεύσεις μεταξύ των τριών μερών για καθορισμό υποχρεώσεων».
«Παράλληλα» κατέληξε ο κ. Βούρδας «ο ΟΣΕ προχωρά άμεσα στην κατασκευή των κατάλληλων προστατευτικών μέσων ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση πολιτών προς την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή και όλες τις εγκαταστάσεις του και να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το κοινωνικό σύνολο, για να μην αντικρίσουμε ποτέ ξανά θλιβερά φαινόμενα. Ήδη η σχετική εργολαβία είναι σε φάση υπογραφής και μέσα στον Απρίλιο αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου».

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής ενότητας, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Στυλιανός Ράλλης εισηγήθηκε το θέμα «Θεμελιώνοντας ψηφιακές υποδομές που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας». Ο πρόεδρος του Ομίλου ΟΣΕ, Γεώργιος Κακουλάκης, εισηγήθηκε το θέμα «Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών τουριστικών δρομολογίων στη Θεσσαλία». Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΣΕ, Παναγιώτης Θεοχάρης εισηγήθηκε το θέμα «Σιδηροδρομικές υποδομές στη Θεσσαλία». Ο διευθύνων σύμβουλος της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», Δημήτριος Γκατσώνης εισηγήθηκε το θέμα «Οδικές υποδομές και ανάπτυξη». Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας εισηγήθηκε το θέμα «Ανάπτυξη υποδομών και αγοράς Φυσικού Αερίου». Η συνεδρίαση – που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Νίκος Καραγιάννης – ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων. Να διευκρινισθεί πως αναλυτικά, εναρκτήριες ομιλίες και εισηγήσεις, δημοσιεύονται στο ειδικό ένθετο της «Ε»).
Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here