Σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στο ΓΝΛ

55

Το Γ.Ν. Λάρισας αλλάζει και πρωτοπορεί σε μία ακόμη καινοτόμα εξέλιξη στον χώρο της υγείας και της 5ης Υπε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/ 09.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435) .
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ κ. Παντελή Μεσσαρόπουλου και των στελεχών του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) τον Φεβρουάριο του 2022 με την Διοίκηση του Γ.Ν Λάρισας, μια ομάδα ιατρών με επικεφαλής τον Επιμελητή της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Λάρισας κ. Σαμαρίνα Μιχάλη, συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος DRG.
Η ομάδα ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, έχοντας από την πρώτη στιγμή την διαρκή και αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητή του Γ.Ν.Λάρισας Γρηγόρη Βλαχάκη, πραγματοποιεί συχνές τηλεδιασκέψεις με το ΚΕΤΕΚΝΥ, την 5ης Υ.Πε, την εταιρία υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος των νοσοκομείων της Θεσσαλίας και αποτελείτε από τους εξής ιατρούς:
Κος Σαμαρίνας Μιχαήλ (Ουρολογική)(Συντονιστής)
Κα Οικονόμου Αικατερίνη (ΜΕΘ)
Κα Μπαλατσούκα Ανδριάννα (Παθολογική)
Κος Μπακάλης Αθανάσιος (Χειρουργική)
Κος Φωτιάδης Γεώργιος (Παθολογική)

Τι είναι το Ελληνικό Σύστημα DRG;
Πρόκειται για ένα πλήρες και καινοτόμο σύστημα κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων, επικαιροποιημένο και στα πρότυπα των αντίστοιχων συστημάτων των προηγμένων συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιο είναι το όφελος για το ΓΝ Λάρισας;
Μετά από χρόνια εμπειρίας έχει γίνει σαφές ότι η ως τώρα κωδικοποίηση και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων έχει περιορισμένη εφαρμοστικότητα και ακόμη μικρότερη σύνδεση με την καθημερινή κλινική πρακτική. Η επικαιροποίηση των παραπάνω παραμέτρων θα αποφέρει στον οργανισμό του ΓΝ Λάρισας έσοδα που αντιστοιχούν σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων από το ίδιο το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς, η εφαρμογή του συστήματος DRG θα έχει αντίκτυπο στη διαχειριστική και την κλινική λειτουργική πρόοδο νοσοκομείου.
Το αντικείμενο των συναντήσεων που πραγματοποιεί η ομάδα ελέγχου του έργου,περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών σε πλήρη λεπτομέρεια, διαχωρισμός και επίδειξη χρήσης της ιατρικής πλατφόρμας στις εξής φάσεις:

* Καθημερινή ρουτίνα των ιατρών, μεκαταχώρηση και εμπλουτισμό
του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, με ιατρικά δεδομένα (paperless)
* Διαδικασία ελέγχου πιστότητας των δεδομένων και έκδοση DRG’s
* Έκδοση εξιτηρίου ασθενούς
* Ευρετηρίαση ιατρικών πράξεων (ΕΤΙΠ)
* Επιλογή και καταχώρηση μεμονωμένων ήπολλαπλών ιατρικώνπράξεων
* Ευρετηρίαση Διαγνώσεων (ICD-10)
* Επιλογή και καταχώρηση ΔιαγνώσεωνICD-10
* Χαρακτηρισμός Κύριας Διάγνωσης
* Δυνατότητα καταχώρησης επιπλέονδιαγνώσεων
* Επισκόπηση επιπλέον πληροφοριών, πουαφορούν ιατρικές πράξεις
και διαγνώσεις, καθώς και επιβεβαίωση της χρήσης τους
* Έλεγχος στη καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων (validations)
* Χαρακτηρισμός εκκρεμότηταςπεριστατικού
* Συμπλήρωση ημερών αδείας εξόδου
* Οθόνη Ιατρικού Εξιτηρίου Ασθενή
* Καταχώρηση συμπληρωματικώνστοιχείων που απαιτούνται
* Κλήση Ελέγχου Grouper (υποχρεωτικό για έκδοση εξιτηρίου)
* Επιστροφή DRG και δεδομένων μετά απόεπιτυχή έλεγχο (ομαδοποίηση)
* Δυνατότητα επανάληψης ελέγχου
* Συμπλήρωση δεδομένων εξιτηρίου
* Έκδοση Ιατρικού Εξιτηρίου
* Ενημέρωση των πληροφοριών στοΛογιστήριο Ασθενών

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων τίθενται τα εξής:

* Προγραμματισμός έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του
συστήματος
* Ενημέρωση για παράλληλη χρήση της πλατφόρμας με κωδικοποιημένα
δεδομένα, ανάλογα τα κριτήρια του περιστατικού(π.χ. χρήση
κωδικοποίησης
ΕΛΟΚΙΠ ή ΕΤΙΠ)
* Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνοκαταχώρησης των ιατρικώνδεδομένων
* Διαδικασία που ακολουθείται αν διαπιστωθούν ελλείψεις στις
κωδικοποιήσεις (ICD-10, ΕΤΙΠ)
* Επίδειξη προτεινόμενων από τους ιατρούς ελέγχων (π.χ. φύλο)
* Διευκρινίσεις σχετικά με διαδικασίαπου ακολουθείται, όταν υπάρχειεκκρεμότητα
αποτελέσματος, που μπορεί να επηρεάσει τη διάγνωση τουπεριστατικού
* Διευκρινίσεις σχετικά με διαδικασία που ακολουθείται, όταν δωθεί άδεια σε
ασθενή
* Συζήτηση και εφαρμογή νέων πεδίωνκατά την έκδοση του εξιτηρίου
* Συζήτηση για υποχρεωτικά πεδία
* Σενάρια που μπορεί να μπλοκάρουν τηνέκδοση εξιτηρίου(λανθασμένα ή
ελλιπή δεδομένα)
* Διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τοΦορέα

Τις προσεχείς ημέρες, θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης, σε συνεννόηση με το Φορέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here