Σε ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης προχωρά άμεσα η ΔΕΥΑ Τεμπών

191

Σε ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης προχωρά άμεσα η ΔΕΥΑ Τεμπών, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Γεωργίου Μανώλη, του Αντιδημάρχου Τεμπών Χρήστου Κρικώνη και του Αναδόχου Ευάγγελου Τσιρωνά, στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 52.031,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑ και αφορά στην αντικατάσταση υπάρχουσας γεώτρησης στη θέση «ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ» της Κοινότητας Συκουρίου, η οποία καταστράφηκε.
Δήλωση του δημάρχου Τεμπών
Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης επισήμανε: «Το έργο ανόρυξης της συγκεκριμένης γεώτρησης που αρχίζει άμεσα, έρχεται να δώσει λύση σε αρδευτικά προβλήματα ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Βούληση και βασική επιδίωξή μας, ως δημοτική Αρχή, είναι να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν. Εργαζόμαστε καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα είναι ορατά».
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου είναι οι εξής:
1. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη.
2. Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση, εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm στη θέση ανόρυξης.
3. Διάνοιξη υδρογεώτρησης σε βάθος περίπου 150 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.
4. Διεύρυνση υδρογεώτρησης σε βάθος περίπου 150 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.
5. Διάνοιξη υδρογεώτρησης σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σε σκληρά πετρώματα.
6. Διεύρυνση υδρογεώτρησης σε βάθος 50 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.
7. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου Φ 10 ’’(D250 mm), μήκους 150 μέτρων και πάχους 6 mm 9Ν.
8. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8, μήκους 50 μέτρων και πάχους 4 mm.
9. Τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα φ 18΄΄(D 450 mm), μήκους 10 μέτρων και πάχους 6 mm.
10. Τοποθέτηση γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1 1/2΄΄ μήκους 200 μέτρων.
11. Πλήρωση της υδρογεώτρησης με χαλικόφιλτρο 12 κυβικών μέτρων.
12. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET).
13. Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET) για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 12 ωρών.
14. Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου «πομόνας» διάρκειας 12 ωρών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here