Σε 16 Δήμους 8 εκατομμύρια για τις πλημμύρες – 700.000 στον Δ. Φαρσάλων

615

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.59939/21.9.2020)επιχορηγούνται 16 Δήμοι της Χώρας με 8.050.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 και την αρ.33862/6.5.2019 ΚΥΑ, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Πρόκειται για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, της οποίας προηγήθηκε Απόφαση του Υπ. Οικονομικών για σχετική αύξηση του προϋπολογισμού του Υπ.Εσωτερικών.

Ακολουθεί ο Πίνακας με το ποσό εκάστου Δήμου:

A/A ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 200.000,00
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 3.000.000,00
3 ΛΙΜΝΗΣΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 100.000,00
4 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 1.000.000,00
5 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 300.000,00
6 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 600.000,00
7 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 100.000,00
8 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 30.000,00
9 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 150.000,00
10 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 200.000,00
11 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 700.000,00
12 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 30.000,00
13 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 500.000,00
14 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 90.000,00
15 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 800.000,00
16 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πλημμύρα 17-20/9/2020 – Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 8.050.000,00

 

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους εν λόγω Δήμους με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Η αρμόδια Υπηρεσία των Δήμων οφείλει να προσκομίσει στο ΥΠΕΣ, εντός τριμήνου από την έκδοση της Απόφασης, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους. Επίσης, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης οφείλουν να το επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 30 Ιουνίου του οικονομικού έτους 2021.

( Να σημειωθεί ότι, επιπλέον, έχουν ήδη εκδοθεί Αποφάσεις της ίδιας, που αφορούν την επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών από τα χρήματα του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», το οποίο, ως γνωστόν, εδώ και πολλά χρόνια είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ-055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ για όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές.  Η σχετική Ανακοίνωση με τους ΟΤΑ και τα ποσά εδώ )

Πηγή: airetos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here