“Αβάσιμες οι ανησυχίες για το έργο της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου”

321

Με αφορμή δημοσιεύματα που εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη του έργου του Αρχαίου Θεάτρου, το οποίο εκτελεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, μετά από ένταξη στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-20, επισημαίνονται τα εξής:
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε κατά ένα μέρος μέσω δωρεάς του Διαζώματος και κατά δεύτερο μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λαρισαίων. Η δωρεά της μελέτης που αφορά στο Διάζωμα έγινε αποδεκτή με ειδική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, την αρ. 219806/22536/687/248/10-5-2018 της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων – Τμήμα Μελετών. Σημειωτέον ότι η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, αυτή εγκρίθηκε με χωριστή απόφαση, την αρ. 313471/32418/938/23-7-2018 της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με αρ. 21/5-6-2018.
Είναι φανερό ότι καμία πρόθεση δεν υπήρχε για παράκαμψη του ΚΑΣ, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε τη μελέτη, ενώ στη συνέχεια η υπηρεσία μας προέβη στις ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π.

Σταυρούλα Σδρόλια
Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here