Προσλήψεις 91 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς ΟΑΕΔ

245

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ένα εργαζομένων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ, προχωρά η διοίκηση του Οργανισμού.

Οι θέσεις, σύμφωνα και με την προκήρυξη αφορούν στους νομούς Αττικής (30), Αιτωλοακαρνανίας (6), Άρτας(1), Αχαΐας (4), Δράμας (1), Ευρυτανίας (2), Ημαθίας (5), Πυλαίας- Θεσσαλονίκης (4) Θεσπρωτίας (1), Ιωαννίνων (4), Καρδίτσας (9), Λάρισας (4), Μεσσηνίας (1), Ξάνθης (8), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και Τρικάλων (5).
Η διάρκεια της σύμβασης αφορά στο διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020, ενώ οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων – ΔΕ Μαγείρων – ΥΕ Καθαριότητας, αναγράφονται στην ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Όπως διευκρινίζεται και στην προκήρυξη «οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 210-9989605)».
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα γίνει στο κατάστημα του ΟΑΕΔ, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here