Προσλήψεις προσωπικού στη ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

459

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ατόμου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. θα προσλάβει έναν Συντονιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών στο πρόγραμμα ESTIA το οποίο υλοποιείται από τη ΔΗΚΕΛ στην πόλη της Λάρισας με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Για τη θέση Συντονιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών απαιτείται:

Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κοινωνικών / Πολιτικών Επιστημών ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εργασιακή εμπειρία πεδίου τουλάχιστον δύο ετών σε προγράμματα / υπηρεσίες / δομές με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο/ μετανάστες, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.ά. Καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ. Δυνατότητα για παροχή εργασίας πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), Ηπείρου 96 – 98, ΤΚ 41223, Λάρισα, υπόψιν κ. Μαρίνου Ελένης (τηλ. 2411-810.326-7). Για περισσότερες πληροφορίες και τα αναλυτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο των ανακοινώσεων στο site του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos-gr).

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here