Προσλήψεις 113 ατόμων στο Δήμο Λάρισας

364

Την πρόσληψη 113 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Οι προσλήψεις αφορούν Έκτακτο Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την προστασία από τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ).

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αποφάσισε:

Α) Την πρόσληψη 67 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διάρκειας οκτώ μηνών, ως εξής:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB) -4 ATOMA
YE EΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –25 ΑΤΟΜΑ
Β) Την πρόσληψη 11 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού, ως εξής:

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ
Γ) Την πρόσληψη συνολικά 29 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Πρασίνου, και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ
και τέλος Δ) Την πρόσληψη 6 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως εξής:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ
Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here