Προσλαμβάνει άτομα η ΔΕΗ – Θέσεις και στη Λάρισα

709

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού ογδόντα έξι (86) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας   μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόποςαπασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
500 Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας  Ελλάδας Θεσσαλονίκη(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 12
501 Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας Θεσσαλονίκη(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 26
502 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
503 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
504 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Καβάλας Καβάλα(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
505 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Καβάλας Καβάλα(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
506 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή(δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
507 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
508 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
509 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ορεστιάδας Ορεστιάδα(δ. Ορεστιάδας)

Ν. Έβρου

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
510 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Σερρών Σέρρες(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
511 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Σερρών Σέρρες(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
512 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς(δ. Κιλκίς)

Ν. Κιλκίς

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
513 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κοζάνης Κοζάνη(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
514 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κοζάνης Κοζάνη(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
515 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Γρεβενών Γρεβενά(δ. Γρεβενών)

Ν. Γρεβενών

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
516 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Βέροιας Βέροια(δ. Βέροιας)

Ν. Ημαθίας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
517 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Έδεσσας Έδεσσα(δ. Έδεσσας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
518 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά(δ. Πέλλας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
519 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Νέων

Μουδανιών

Ν. Μουδανιά(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 4
520 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Πολυγύρου Πολύγυρος(δ. Πολυγύρου)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
521 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
522 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
523 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα(δ. Κέρκυρας)

Ν. Κέρκυρας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
524 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Λάρισας Λάρισα(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
525 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Λάρισας Λάρισα(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3
526 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα(δ. Τρικκαίων)

Ν. Τρικάλων

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
527 ΔΠΒΕ / Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος(δ. Βόλου)

Ν. Μαγνησίας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
528 ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Λαμίας Λαμία(δ. Λαμιέων)

Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ*Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 3

*  Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών,  ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. Αριθ.2/2019 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.2/2019, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση    Θέσεις Εργασίας    Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 και 520 : ΔΕΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός : Αδριανουπόλεως 24, T.K. 55 133 – Θεσσαλονίκη  (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος  τηλ. 2310 – 482277 & 2310 – 454054).
  2. Για τις θέσεις με κωδικό  521, 522 και 523 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος  τηλ.     26510 – 38076).
  1.  Για  τις θέσεις με κωδικό  524, 525, 526, 527 και 528 : ΔΕΗ   Κλάδος  Πωλήσεων 

Κεντρικής Ελλάδας   Οδός :  Πατρόκλου 27  (2ος όροφος)  Λαμία,  Τ.K:  35 132  και ειδικότερα  στην Υπηρεσία  ΔΠΒΕ/Κλάδος   Πωλήσεων  Κεντρικής  Ελλάδας (αρμόδια: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα  & κα Χαλεπλή Αικατερίνη τηλ. 22310 – 25014 & 22310 – 25969).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης  στον τύπο  ή  της ανάρτησής   της στο Κατάστημα της  Υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο  δημοτικό Κατάστημα του  Δήμου όπου αυτή εδρεύει.

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΛΠ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 ΤΗΛ.2103642119

Πηγή: energypress.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here