Πρόγραμμα για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο των Πολιτών

228

– Με τη συμμετοχή 200 περίπου εκπαιδευτικών συνεχίζεται το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση»

– Καινοτόμο πρόγραμμα που για πρώτη φορά υλοποιείται από Δήμο της χώρας

Με τη συμμετοχή 200 περίπου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων εκπαιδευτών ενηλίκων, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, φοιτητών κ.ά. που κατανεμήθηκαν σε 8 τμήματα συνεχίζεται το διαδικτυακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο των Πολιτών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (ΠΕΚΕΣ) και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και υποστηρίζεται από το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου μας.

Σκοπός του καινοτόμου προγράμματος, που για πρώτη φορά υλοποιείται από Δήμο της χώρας είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην περίοδο της πανδημίας και η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου ως προς τη χρήση δύο καινοτόμων μεθόδων:

α. «Εκπαίδευση από απόσταση»: Οι συμμετέχοντες να εμπεδώσουν τις αρχές και τις τεχνικές της Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) ώστε στη συνέχεια να μπορούν με πλήρη επάρκεια να διδάσκουν τους εκπαιδευόμενους με αυτή τη μέθοδο, όποτε χρειαστεί, και να τη συνδυάζουν με τη χρήση της προαναφερθείσας μεθόδου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.
β. «Μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Αντιλήψεων» που προσφέρει εφόδια ώστε οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο του προγράμματος που διδάσκουν, να μπορούν να εντοπίζουν ζητήματα, στα οποία οι εκπαιδευόμενοι εκδηλώνουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και να οργανώνουν τη διδασκαλία τους με τρόπο που να υποκινείται η κριτική σκέψη με στόχο το μετασχηματισμό των στερεοτύπων, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών,

Η πορεία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα θετική, όπως διαπιστώνεται από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο forum, στις δραστηριότητες και στα online μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί.
Το Πρόγραμμα διαρκεί 15 εβδομάδες και στοχεύει στην εφαρμογή της εκπαίδευσης από απόσταση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για το πρόγραμμα αυτό. Υλοποιείται με την επιστημονική ευθύνη των εκπαιδευτών του προγράμματος κ. Αντώνη Λιοναράκη Καθηγητή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΑΠ, και κ. Αλέξη Κόκκο, ομότιμου Καθηγητή εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here