Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Νίκαιας ‘Ι. Πατάκης

391

Κατόπιν σχετικής υποβολής πρότασης του Δήμου Κιλελέρ η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την ένταξη της πράξης με τον τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νίκαιας ‘Ι. Πατάκης’» στον άξονα προτεραιότητας «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΠΤΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ στο κτήριο του κλειστού Γυμναστηρίου Νίκαιας. Το κτήριο συνολικού εμβαδού 992,40 τ.μ. κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)και θεωρείται ενεργειακά μη αποδοτικό.
Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε σχετικά: «Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης με νέα θερμομονωτικά πάνελ, την αντικατάσταση των υφιστάμενων παραθύρων και θυρών με νέα, υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας, την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με συστοιχία λεβήτων φυσικού αερίου συμπύκνωσης και νέο υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα με αντιστάθμιση. Την αντικατάσταση των ενεργοβόρωνφωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, την εγκατάσταση νέου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με ηλιακούς συλλέκτες και νέο δοχείο αποθήκευσης και σύστημα ελέγχου. Την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, με σύνδεση στο δίκτυο και συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (Net-metering). Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτήριο θα καταταγεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+, έχοντας επιτύχει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 72,8% και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 72,7%».
Το συνολικό κόστος της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) ανέχεται στο ποσό των 534.900 Ευρώ.
Να σημειωθεί επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ το οποίο ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Αλέκου Χονδρονάσιου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here