Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τέμπη

603

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας σε ανακοινώνει την παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην γέφυρα του Πηνειού, χ/θ 11+950 Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Την παράταση των οριζόμενων με την ανωτέρω ζ’ σχετική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της κατεύθυνσης προς Αθήνα στη γέφυρα του Πηνειού Χ/Θ 11+950 της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12 2019, σε εκτέλεση του ανωτέρω (δ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών/Διεύθυνση Δ17.
Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα εξυπηρετείται από πλάτος οδοστρώματος τουλάχιστον 3,50 μέτρων ανά κατεύθυνση, σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία.
ΑΔΑ: 90ΦΟ46MK6Π-3A6 – Το ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή των ρυθμίσεων περιορίζεται στα 50 χλμ /ώρα.
Κατά τη διέλευση υπέρβαρων οχημάτων του Στρατού (ή άλλων πολιτικών υπέρβαρων οχημάτων ιδίων ή ευμενέστερων διαστάσεων) από την γέφυρα Πηνειού θα πραγματοποιείται ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τα υπέρβαρα οχήματα θα διέρχονται από την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσής τους. Η διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και η συνοδεία της οχηματοπομπής θα πραγματοποιείται πάντα παρουσία της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας.
Επισημαίνεται ότι στην γραμμή διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας θα πρέπει να τοποθετηθούν κολλητοί ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας).
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης, την ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής τις απαιτούμενες διαγραμμίσεις, πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο , ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω περιοχή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Περαιτέρω η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ, ιστότοπό της , εισπράκτορες διοδίων κτλ)για την ύπαρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή του ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας , λόγω διέλευσης υπέρβαρων οχημάτων.
– Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, παρακαλείται για την ενημέρωσή
του και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.
– Στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας κοινοποιείται η παρούσα (μ.τ.α.) για ενημέρωση.
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here