Παράταση αδειών επαγγελματικών σκαφών αλιείας

221

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4647/16-12-2019 (ΦΕΚ204Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ρυθμίσεις αλιείας:

1) Οι άδειες όλων των επαγγελματικών σκαφών αλιείας που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι 10 Απριλίου 2020.

2) Για τα επαγγελματικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω η απαίτηση της τήρησης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών αναστέλλεται έως 30-09-2021.

3) Για τα επαγγελματικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων που δεν έχουν υποβάλει στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, εφόσον μέχρι 15-03-2020 τακτοποιήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσω του ΟΣΠΑ, μπορούν οι άδειες να ανανεώνονται έως 10 Απριλίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here