«Πανάκριβος εξοπλισμός θα παραμείνει στις κούτες του ΓΝΛ»

1417

Την πλήρη αντίθεσή τους με την προοπτική παραχώρησης του πανάκριβου ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δηλώνουν οι καθηγητές, διευθυντές της Γαστρεντερολογικής και Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κ. Σπύρος Ποταμιάνος και Κώστας Γουργουλιάνης αντίστοιχα.

Με κοινή επιστολή τους στην “Ε” σημειώνουν ότι στο Γενικό Νοσοκομείο δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί για να υποστηρίξουν τη λειτουργία του μηχανήματος με αποτέλεσμα ο πανάκριβος αυτός εξοπλισμός να παραμείνει αναξιοποίητος ενώ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους γιατί αντίθετα προσπάθειες ετών από τις δύο Κλινικές Γαστρεντερολογική και Πνευμονολογική που έχουν το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό δεν έχουν ευοδωθεί μέχρι τώρα.

Αναλυτικά στην κοινή επιστολή τους προς τη διεύθυνση της “Ε” οι δύο καθηγητές αναφέρουν:

“Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από την εφημερίδα σας («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Κυριακής 21-10-2018) ότι ο πανάκριβος (250.000 ευρώ) ιατρικός εξοπλισμός του Ενδοσκοπικού Υπερηχογραφήματος παραχωρείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και όχι στο Πανεπιστημιακό. Οι λόγοι της έκπληξης είναι οι εξής:

1) Από το 2004 γίνονται συνεχείς προτάσεις για την απόκτηση του ανωτέρω εξοπλισμού για τη Γαστρεντερολογική Κλινική του ΠΓΝΛ (τα σχετικά έγγραφα είναι κατατεθειμένα στο γραφείο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του ΠΓΝΛ). Το έτος 2014 εγκρίνεται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου, την ΥΠΕ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας (μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013)) η απόκτηση υπερηχοενδοσκοπίου που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό της Γαστρ/κής Κλινικής με κόστος μόνο 100.000 ευρώ, δεδομένου ότι διαθέταμε τον απαραίτητο υπερηχοτομογράφο συγκεκριμένης εταιρείας και τον απαραίτητο ενδοσκοπικό πύργο. Το γεγονός της απόκτησης του μηχανήματος πανηγυρίστηκε σε ειδική τελετή που δημοσιοποιήθηκε μέσω της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Η απόκτηση του μηχανήματος ακυρώθηκε από το τότε αρμόδιο Υπουργείο διότι θεωρήθηκε αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού και όχι νέος εξοπλισμός. Το καλοκαίρι του 2014 αναγγέλθηκε η απόκτηση του ανωτέρω εξοπλισμού με κόστος 300.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Το ποιος παρήγγειλε τον ανωτέρω εξοπλισμό για το ΓΝΛ και το αν έγινε διαγωνισμός παραμένει ακόμα άγνωστο, καθότι δεν υπήρχε ούτε Γαστρεντερολογική Κλινική ή Γαστρεντερολόγος, ούτε Πνευμονολογική Κλινική ή Πνευμονολόγος στο ΓΝΛ (η χρήση του εξοπλισμού μπορεί να γίνει από τις 2 αυτές ειδικότητες). Η παραγγελία ακυρώθηκε ορθώς από την ΥΠΕ. Οι δύο εκπαιδευμένοι σ’ αυτή τη μέθοδο ιατροί της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ (κ. Βαρυτιμιάδης και Τσιομπανίδης) παραιτούνται και μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Το 2014 έγινε εκ νέου αίτημα απόκτησης του ανωτέρω εξοπλισμού (που περιλάμβανε ενδοσκοπικό πύργο, υπερηχοτομογράφο, υπερηχογαστροσκόπιο και υπερηχοβρογχοσκόπιο) από κοινού από τους διευθυντές της Γαστρεντερολογικής (Σπ. Ποταμιάνο) και Πνευμονολογικής (Κ. Γουργουλιάνη) κλινικής του ΠΓΝΛ, με τιμή περίπου 250.000 ευρώ. Το αίτημα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι διαδικασίες προχώρησαν (έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικές προδιαγραφές…) αλλά στη διαδρομή μάς δηλώθηκε ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ έχουν εξαντληθεί. Ακολούθησε νέο αίτημα από τους διευθυντές των δύο κλινικών για εξασφάλιση του εξοπλισμού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με παρότρυνση και εντολή του διοικητή του Νοσοκομείου (υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα). Έγινε εκ νέου έγκριση σκοπιμότητας, συντάχθηκαν τεχνικά δελτία, κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η πρόταση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ακολούθησαν δύο διαβουλεύσεις στο διαδίκτυο και θεωρήσαμε προφανώς ότι η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Τότε ήρθε η δημοσίευση της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός προορίζεται για το Γενικό Νοσοκομείο στο πλαίσιο της αναβάθμισής του!

2) Ο εξοπλισμός αυτός αφορά αποκλειστικά τριτοβάθμια νοσοκομεία. Πράγματι υπάρχει σε όλα τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, εκτός από τη Θεσσαλία. Υπάρχει επίσης σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Ο εξοπλισμός αυτός προϋποθέτει την ύπαρξη Γαστρεντερολογικής και Πνευμονολογικής Κλινικής, ενώ εξυπηρετεί και άλλες ειδικότητες που πραγματοποιούν εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις (Χειρουργούς παγκρέατος-χοληφόρων, χειρουργούς οισοφάγου, Θωρακοχειρουργούς και άλλες ειδικότητες). Δυστυχώς οι εξειδικεύσεις αυτές δεν υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο.

3) Η χρησιμοποίηση του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένων ιατρών στη συγκεκριμένη μέθοδο. Εξειδίκευση σημαίνει –σύμφωνα με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους- συνεχή, 6μηνη τουλάχιστον, εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα προκειμένου να χορηγηθεί ειδική πιστοποίηση, ενώ φυσικά είναι χρήσιμη και η εμπειρία του χειριστή. Στη Γαστρεντερολογική Κλινική του ΠΓΝΛ υπηρετεί ο επιμελητής κ. Τσιόπουλος με μετεκπαίδευση και αποκλειστική απασχόληση 2,5 ετών σε εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας (Catolica University Hospital της Ρώμης) και 3ετή προϋπηρεσία σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Στην Πνευμονολογική Κλινική του ΠΓΝΛ υπηρετεί η επιμελήτρια κ. Καρέτση με πιστοποιητικό επάρκειας, μετά από εξάμηνη εκπαίδευση, από τη European Respiratory Society. Επιπλέον, η κ. Καρέτση χρησιμοποιεί μηχάνημα ενδοβρογχικού Υπερήχου που έχει εγκατασταθεί στο ΠΓΝΛ και έχει αποκτηθεί από πόρους της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Αναπνευστικών Διαταραχών και Βαρείας Νόσου από τα έσοδα του Ετήσιου Συνεδρίου της Πνευμονολογικής Κλινικής και έχει παραχωρηθεί η χρήση του από 1ης Φεβρουαρίου 2018. Αντίθετα, στο ΓΝΛ υπηρετεί μία επικουρική Γαστρεντερολόγος (κ. Τάτση), ο διευθυντής ΕΣΥ κ. Ψύχος (αποσπασμένος επί 6μηνο από την οργανική του θέση στο ΠΓΝΛ) και περιστασιακά ο διευθυντής ΕΣΥ κ. Παρούτογλου (ο οποίος ανήκει στο ΠΓΝΛ και περιστασιακά προσφέρει υπηρεσίες στο ΓΝΛ με την άδεια και συναίνεση του διευθυντή της Κλινικής Σπ. Ποταμιάνου). Κανείς από τους 3 ιατρούς δεν διαθέτει εκπαίδευση, πιστοποίηση ή εμπειρία στη χρήση του ανωτέρω μηχανήματος. Μόνον ο κ. Ψύχος έχει βεβαίωση 2μηνης παρακολούθησης της ανωτέρω εξέτασης από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» (μη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο). Δυστυχώς δεν υπάρχει στο ΓΝΛ Πνευμονολογική Κλινική ή Τμήμα, ή Πνευμονολόγος εκπαιδευμένος στη συγκεκριμένη μέθοδο.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η παραχώρηση του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στο ΓΝΛ σημαίνει ότι ο πανάκριβος αυτός εξοπλισμός θα πρέπει να παραμείνει σε κούτες. Διερωτόμαστε γιατί προσπάθειες ετών από τις Κλινικές Γαστρεντερολογική και Πνευμονολογική που έχουν το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό δεν έχουν ευοδωθεί μέχρι τώρα.

Διατηρώντας την ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να επικρατήσει η κοινή λογική και για το καλό της υγείας των πολιτών της Θεσσαλίας ελπίζουμε στη γρήγορη επίλυση του θέματος που προέκυψε”.

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here