Ομόφωνα το Οpen-Μall στο κέντρο του Τυρνάβου

573

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η συνεργασία Δήμου Τυρνάβου, Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου και Επιμελητηρίου Λάρισας σε ό,τι αφορά στη νέα δράση Open-Mall «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ που στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου κ. Κώστα Πετμεζά, η βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εμπορικών Συλλόγων, όπως του Τυρνάβου και Επιμελητηρίων, και στην προκειμένη περίπτωση της Λάρισας.

Ειδικότερα, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις για δύο σχήματα: Σε ό,τι αφορά στον Τύρναβο η συνεργασία θα γίνει μεταξύ Δήμου Τυρνάβου και Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

* Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής παρέμβασης στην περιοχή και

* Την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 1.500.000 ευρώ για τον Δήμο Τυρνάβου και 400.000 ευρώ για το Επιμελητήριο, κατά συνέπεια ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1.900.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Μιλώντας χθες στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου κ. Κωνσταντίνος Κουλιός σημείωσε για το πρόγραμμα ότι: «Αποτελεί μια καινοτόμο δράση συμμετοχής του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου στο κέντρο της πόλη τους Τυρνάβου προκειμένου να επιτευχθεί μια αστική αναβάθμιση που θα βοηθήσει και την πρόσβαση των πολιτών στο κέντρο της πόλης του Τυρνάβου αλλά και την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην πρόταση, στον Τύρναβο η παρέμβαση θα γίνει στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας και Τότσιου.

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here