Οικογενειακοί γιατροί με το «ζόρι»

311

Την ώρα που ο κ. Ξανθός κόβει κορδέλες εγκαινιάζοντας ΤοΜΥ, οι ιατροί εξακολουθούν να «γυρνούν την πλάτη». Μετά το Βατερλώ των προκηρύξεων (και παρατάσεων) για τη στελέχωσή τους και υπό τις ασφυκτικές πιέσεις των «θεσμών», το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να προβεί σε παράνομες, αναγκαστικές μετακινήσεις Γενικών Γιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων από Κέντρα Υγείας σε ΤοΜΥ. Όπως προ μηνών κατήγγειλαν τόσο η Ομοσπονδία Γιατρών του ΠΕΔΥ όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το Υπουργείο συμπεριέλαβε στη λίστα με τους οικογενειακούς γιατρούς στους οποίους μπορούν να εγγραφούν οι πολίτες και υπηρετούντες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση ή έστω ενημέρωσή τους. Ενώ το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 6 του ν. 4486/2017 και οι εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις) ορίζει ότι η αξιοποίηση των γιατρών των κέντρων υγείας ως οικογενειακών και η εγγραφή του πληθυσμού σε αυτούς δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μόνο δυνητική, το Υπουργείο τους έχει εντάξει με το ζόρι. Εκπρόσωποι των γιατρών κάνουν λόγο για «επίταξή» τους.
Την ίδια στιγμή, στο υπ’ αριθμ. 51158/12-11-2018 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Σχετικά με την υποχρέωση άσκηση καθηκόντων Οικογενειακού Ιατρού», που απευθύνεται προς τους επιστημονικά υπευθύνους των Κέντρων Υγείας 1ης ΥΠΕ Αττικής, αναφέρεται ότι «Με αφορμή ερωτήματα που δεχθήκαμε από ιατρούς Κέντρων Υγείας αναφορικά με την υποχρέωση άσκησης καθηκόντων οικογενειακού ιατρού και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπονται εξαιρέσεις πέραν των αναφερόμενων στα σχετικά έγγραφά μας, ήτοι η άσκηση καθηκόντων οικογενειακού ιατρού από τους ιατρούς που εμπίπτουν στις προσδιοριζόμενες από την υπηρεσιακή αλληλογραφία ειδικότητες και σχέσεις εργασίας είναι υποχρεωτική. Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι οικογενειακοί ιατροί του Κέντρου Υγείας».
Η πρακτική του Υπουργείου είναι παράνομη και εκβιαστική και πολλοί ιατροί των Κέντρων Υγείας έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κκ. Κώστας Μπαργιώτας και Γιάννης Μανιάτης, ρωτούν τον Υπουργό Υγείας: 1) Ποια διάταξη προβλέπει υποχρεωτική άσκηση καθηκόντων οικογενειακού ιατρού από υπηρετούντες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας; 2) Ποιες είναι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στα «σχετικά έγγραφα» που επικαλείται στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφό της η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ; Η υποχρεωτικότητα βασίζεται σε εσωτερική υπηρεσιακή αλληλογραφία και όχι σε νόμο; Γιατί δεν γίνεται μνεία σε συγκεκριμένα άρθρα νόμων κλπ; Επιπλέον, ζητούν να κατατεθούν α) τα «σχετικά έγγραφα» και την «υπηρεσιακή αλληλογραφία» που επικαλείται στο υπ’ αριθμ. 51158/12-11-2018 έγγραφό της η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, β) αναλυτικό πίνακα με τις έως τώρα καταληφθείσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ανά περιφέρεια, δομή και ειδικότητα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Οικογενειακούς γιατρούς με το «ζόρι» κάνει το Υπουργείο Υγείας τους παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας».

Την ώρα που ο κ. Ξανθός κόβει κορδέλες εγκαινιάζοντας ΤοΜΥ, οι ιατροί εξακολουθούν να «γυρνούν την πλάτη» στα ανεδαφικά σχέδια του Υπουργείου Υγείας. Μετά το Βατερλώ των προκηρύξεων (και παρατάσεων) για τη στελέχωσή τους και υπό τις ασφυκτικές πιέσεις των «θεσμών» για άμεση υλοποίηση του συστήματος παραπομπών των πολιτών από οικογενειακό σε ειδικό γιατρό, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να προβεί σε παράνομες, αναγκαστικές μετακινήσεις Γενικών Γιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων από Κέντρα Υγείας σε ΤοΜΥ.
Ειδικότερα, όπως προ μηνών κατήγγειλαν τόσο η Ομοσπονδία Γιατρών του ΠΕΔΥ όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το Υπουργείο συμπεριέλαβε στη λίστα με τους οικογενειακούς γιατρούς στους οποίους μπορούν να εγγραφούν οι πολίτες και υπηρετούντες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση ή έστω ενημέρωσή τους. Ενώ το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 6 του ν. 4486/2017 και οι εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις) ορίζει ότι η αξιοποίηση των γιατρών των κέντρων υγείας ως οικογενειακών και η εγγραφή του πληθυσμού σε αυτούς δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μόνο δυνητική, το Υπουργείο τους έχει εντάξει με το ζόρι. Εκπρόσωποι των γιατρών κάνουν λόγο για «επίταξή» τους.
Την ίδια στιγμή, στο υπ’ αριθμ. 51158/12-11-2018 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Σχετικά με την υποχρέωση άσκηση καθηκόντων Οικογενειακού Ιατρού», που απευθύνεται προς τους επιστημονικά υπευθύνους των Κέντρων Υγείας 1ης ΥΠΕ Αττικής, αναφέρεται ότι «Με αφορμή ερωτήματα που δεχθήκαμε από ιατρούς Κέντρων Υγείας αναφορικά με την υποχρέωση άσκησης καθηκόντων οικογενειακού ιατρού και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπονται εξαιρέσεις πέραν των αναφερόμενων στα σχετικά έγγραφά μας, ήτοι η άσκηση καθηκόντων οικογενειακού ιατρού από τους ιατρούς που εμπίπτουν στις προσδιοριζόμενες από την υπηρεσιακή αλληλογραφία ειδικότητες και σχέσεις εργασίας είναι υποχρεωτική. Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι οικογενειακοί ιατροί του Κέντρου Υγείας».

Επειδή η πρακτική του Υπουργείου είναι παράνομη και εκβιαστική,

Επειδή δεν είναι δυνατόν ο ιατρός του κέντρου υγείας να πρέπει ταυτόχρονα να ασκεί τα καθήκοντά του και να είναι επιφορτισμένος και με τη διαρκή παρακολούθηση των ασθενών που θα εγγραφούν με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία και την τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου,

Επειδή πολλοί ιατροί των Κέντρων Υγείας έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη,

ερωτάστε κ. Υπουργέ:

1) Ποια διάταξη προβλέπει υποχρεωτική άσκηση καθηκόντων οικογενειακού ιατρού από υπηρετούντες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας;
2) Ποιες είναι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στα «σχετικά έγγραφα» που επικαλείται στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφό της η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ; Η υποχρεωτικότητα βασίζεται σε εσωτερική υπηρεσιακή αλληλογραφία και όχι σε νόμο; Γιατί δεν γίνεται μνεία σε συγκεκριμένα άρθρα νόμων κλπ;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε:

α) τα «σχετικά έγγραφα» και την «υπηρεσιακή αλληλογραφία» που επικαλείται στο υπ’ αριθμ. 51158/12-11-2018 έγγραφό της η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ

ΚΑΙ

β) αναλυτικό πίνακα με τις έως τώρα καταληφθείσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ανά περιφέρεια, δομή και ειδικότητα

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ & ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here