Ο Μαρίνος Αντύπας και η Θεσσαλία ακούστηκαν σε Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ισπανία

444

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  “YSE – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τους Νέους της Ευρώπης”, το οποίοπραγματοποιήθηκε στην Ισπανία ο Στυλιανός-Ειρηναίος Μακρής παρουσίασε την επιχειρηματική του ιδέα με τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Μαρίνος Αντύπας». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό project το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, συνεργασίας και ώσμωσης ιδεών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στα επιχειρηματικά τεκταινόμενα της Θεσσαλίας. Το όνομα του project είναι εμπνευσμένο από τον αγωνιστή Μαρίνο Αντύπα ο οποίος ηταν υπέρμαχος των λαϊκών ελευθεριών και των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυρίως των ανθρώπων του μόχθου. Αγωνίστηκε σ’ όλη του τη ζωή για την αφύπνιση του λαού, και ιδιαίτερα των αγροτικών πληθυσμών του θεσσαλικού κάμπου.

Ο Στυλιανός Ειρηναίος Μακρής μαζί με άλλα 3 άτομα είχε κερδίσει στον διαγωνισμό για τα καλύτερα Business Models στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙνΑνΕπ). Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στην Σεβίλλη και την Αντούχαρ της Ανδαλουσίας είχαν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 4 άτομα από κάθε χώρα που κέρδισαν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και την Σλοβενία, μαζί με τους επίσημους εκπρόσωπους.

Παράλληλα, το έργο επικεντρώθηκε σε καινοτόμα πρότυπα επιχειρήσεων με σκοπό να βελτιώσουν τις υπάρχουσες μεθόδους και να διευκολύνουν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας κυρίως στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και πρωτοποριακών λύσεων, και παράλληλα το έργο ευελπιστεί να παρακινήσει νέους για εργασία τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λίγα Λόγια για την Επιχειρηματική Ιδέα

Στο άκουσμα της λέξης Θεσσαλία το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό των ανθρώπων είναι ο καρποφόρος κάμπος και ο μόχθος των Θεσσαλών αγροτών. Η επιχείρηση έχει ως στόχο την εκπαίδευση, ενημέρωση και πιστοποίηση μικροκαλλιεργητών, νέων και δυνητικών αγροτών, την απασχόληση άνεργων επιστημόνων σε μόνιμη βάση αλλά και εποχιακά με σύμβαση έργου, την παραγωγή και διάχυση γνώσης, την διεθνοποίηση και πιστοποίηση των θεσσαλικών προϊόντων, την δημιουργία ταυτότητας στα θεσσαλικά προϊόντα, την δικτύωση μεταξύ των γεωργών, την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας και της συνεργασίας, την προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, την στήριξη ομάδων παραγωγών, το μπόλιασμα της επιχειρηματικότητας στους γεωργούς, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας Θεσσαλίας και την τόνωση της μικροοικονομίας.

Το μακρόπνοο όραμα του ερευνητικού ινστιτούτου είναι να καταστεί η Θεσσαλία ένα ενιαίο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα κάνοντας τα προϊόντα της γνωστά σε όλο το κόσμο δίνοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Οι αξίες οι οποίες διέπουν το ερευνητικό ινστιτούτο «Μαρίνος Αντύπας» και εκπορεύονται από αγνούς και ανιδιοτελείς σκοπούς είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η ηθική, η καινοτομία, η συνεχής βελτίωση, η παραγωγή και διάχυση της γνώσης, η κοινωνική συνοχή, η ποιότητα, η επιστημονικότητα, η ελεύθερη και αδιάλειπτη διακίνηση ιδεών και γνώσεων η αριστεία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλοβοήθεια, η ακεραιότητα, η συνέπεια, ο ανθρωπισμός, η πρόοδος και η κοινή ευημερία.

Σε αρχικό στάδιο οι ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό καθορίζονται ως εξής: ο υπεύθυνος ανώτερης διοίκησης, ο υπεύθυνος οικονομικών μελετών, ο υπεύθυνος συμβουλευτικής και αγροτικής ανάπτυξης, ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης ο οποίος θα εποπτεύει και το υποτμήμα αγροτικής τεχνολογίας και πληροφορικής, ο υπεύθυνος εκπαίδευσης και δικτύωσης, και ένα άτομο γραμματειακής υποστήριξης. Τα 2/6 των νευραλγικών θέσεων θα καλυφθούν από ΑμεΑ.

Οι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης προέρχονται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ίδια κεφάλαια των κοινωνικών επιχειρηματιών-μετόχων, πόρους από τις χρηματοδοτικές «κινστέρνες» της Περιφέρειας και διάφορων Δήμωντης Θεσσαλίας οι οποίοι θα συμμετάσχουν ως στρατηγικοί επενδυτές, ευρωπαϊκούς πόρους από εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, δωρεές και κληροδοτήματα, εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών, ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο, crowdfunding και πώληση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας ως προϊόν έρευνας και ανάπτυξης, πιστοποίησης γνώσεων και συμμετοχής ως στρατηγικοί επενδυτές σε αγροδιατροφικά cluster. Απώτερος στόχος η βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα του ερευνητικού κέντρου και ο απογαλακτισμός από κρατικά κονδύλια.

Οι βασικές υπηρεσίες του ινστιτούτου η επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, η παραγωγή γνώσης αλλά και η μεταλαμπάδευση της στους Θεσσαλούς αγρότες και γεωπόνους, η εκπαίδευση και η ενημέρωση των νέων αγροτών, μικροκαλλιεργητών, δυνητικών γεωργών σε θέματα αγροτικής παραγωγής, μάρκετινγκ, εξαγωγών, συσκευασίας, τυποποίησης, βέλτιστων γεωργικών πρακτικών, η διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και οικονομικών πόρων, η προσπάθεια δικτύωσης μεταξύ των γεωργών, η βέλτιστη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Θεσσαλία, η αριστοποίηση της διαχείρισης των θεσσαλικών υδάτινων πόρων μέσω ανάπτυξης επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, η δημιουργία ομάδων παραγωγών, η προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και των βιολογικών προϊόντων, η εκπόνηση γεωργοοικονομικών οικονομικών και γεωπονικών μελετών, η ενημέρωση σε σχολικές μονάδες για το επάγγελμα του γεωργού και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος η δημιουργία, παρακολούθηση και υποστήριξη αγροδιατροφικών cluster, η φορολογική και λογιστική συμβουλευτική σε ομάδες παραγωγών και συνεργατικά αγροτικά σχήματα, η ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή αγροτικών τεχνολογιών και η παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας σε τεχνολογικές startup επιχειρήσεις οι οποίες θα αναπτύσσουν εφαρμογές ευφυούς γεωργίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here