Ο δήμος Λαρισαίων συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Klagenfurt της Αυστρίας

390

Στo Klagenfurt της Αυστρίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού σχεδίου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women (Incommon) στις 6 και 7 Ιουνίου 2019.

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του σχεδίου που αποτελείται από 7 φορείς, με δεύτερο εταίρο από τη Λάρισα τη Δήμητρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική AE. Ο συντονιστής εταίρος είναι Asociacion Instituto Europeo de Estudios para la Formacion y el Desarrollo από την Ισπανία. Επίσης συμμετέχουν οι: EDITC LTD (Κύπρος), Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Κάτω Πολεμιδίων (Κύπρος), KIST Consult – MMag. Ingrid Trenner (Αυστρία), GS gain&sustain OG (Αυστρία) και Asociacion Red Cantabra Contra la Pobreza y la Exclusion Social (Ισπανία).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα διαμονής τους ως ενεργών πολιτών, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με την τοπική κοινότητα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και η εφαρμογή εργαλείων για την ένταξη 400 μεταναστριών στις τοπικές κοινότητες μέσω του πολιτισμού.

Περιλαμβάνει την παρέμβαση τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (συμβουλευτική και κατάρτιση), καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου σε επίπεδο κοινότητας.
Το πρόγραμμα εξετάζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, μελετά τις καλές πρακτικές ενσωμάτωσης και ανέπτυξε πολυπολιτισμικά προγράμματα κατάρτισης και δικτύωσης με τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πολιτιστική ζωή των κοινωνιών που τις φιλοξενούν.

Στη διάρκεια της διήμερης συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης του προγράμματος, συντονισμού των πακέτων εργασίας, έγιναν εσωτερικές αναφορές των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, συζητήθηκαν θέματα οικονομικών αναφορών, αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητα καθώς και η υλοποίηση της δημιουργίας του ψηφιακού υλικού που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Τέλος, καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμματα και οι επόμενες συναντήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here