Ο απολογισμός της Μητρόπολης Λαρίσης καί Τυρνάβου για την φιλανθρωπική δράση το 2021

166

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, μέ ἀφορμή τήν ὑπο-βολή ἀπολογιστικῶν στοιχείων στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν φιλανθρωπική/προνοιακή/πολιτιστική διακονία κατά τό παρελθόν ἔτος 2021, προάγεται νά ἀνακοινώσει τά στοιχεῖα αὐτά καί στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὥστε νά ὑπ-άρχει ὑπεύθυνη πληροφόρηση γιά τό ἐπιτελούμενο ἔργο.

1. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο (μηνιαῖα καί ἔκτακτα βοηθήματα μέ εἰσο-δηματικά κριτήρια ἤ/καί ἔκτακτες ἀνάγκες, ἐνίσχυση ἐξωτερικῆς ἱερα-ποστολῆς, παλαιφάτων Πατριαρχείων καί ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἐνί-σχυση (ἀπό-)φυλακισμένων, συλλόγων ΑΜΕΑ κλπ): 285.732,21 €.
2. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (μηνιαῖα καί ἔκτακτα βοηθήματα μέ εἰσοδηματικά κριτήρια ἤ/καί ἔκτακτες ἀνάγκες κλπ): 294.132,84 €.
3. Οἰκοτροφεῖο Θηλέων (κτιριακές ἐπισκευές): 75.027,20 €.
4. Οἰκοτροφεῖο Θηλέων (ΔΕΚΟ, φόροι κλπ): 29.898,34 €.
5. Γηροκομεῖο Ἀρμενίου: 40.653,61 €.
6. Κεντρικό και Ἐνοριακά Συσσίτια(320 μερίδες/ἡμέρα): 191.782,08 €.
7. Ὑποτροφίες φοιτητῶν: 5.061,50 €.
8. Ἐπισκευαστικά (πρόχειρες ἤ ὁριστικές ἐπισκευές σέ σεισμόπληκτα κτίρια καί Ναούς, ἐνοικίαση ἀντιστηρικτικῶν σκαλωσιῶν): 117.351,66 €.
9. Οἰκονομική ἐνίσχυση πυροπλήκτων: 17.745,27 €.
10. Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς (λόγω μέτρων κατά τῆς πανδημίας, σέ μερική ἀναστολή): 29.716,86 €.
11. Πνευματικά/Πολιτιστικά Κέντρα: 58.647,93 €.
12. Ραδιοφωνικός Σταθμός: 46.550,00 €.
13. Container Ὁμάδας Ἐθελοντῶν Διάσωσης: 4.216,00 €.
14. Ἐνίσχυση παραμεθορίων Ἱερῶν Μητροπόλεων: 2.300,00 €.
15. Ἀγορά παλαιῶν καί σπάνιων βιβλίων: 37.662,88 €.
Σύνολο: 1.236.478,38 €.

Πλέον τῶν ἀνωτέρω ποσῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου διέθεσε συνολικά περίπου 8,5 τόνους (8.500,00 κιλά) τροφί-μων σέ δέματα ἀγάπης καί ἐνίσχυση οἰκογενειῶν σέ εἶδος.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω ποσῶν, δημιουργήθηκαν ἐπαρκῆ ὑπόλοιπα, ὥστε τά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά χαρακτηρίζονται ἀπό σχετική εὐρωστία καί νά μποροῦν νά συνεχίζουν τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτε-λοῦν προσφέροντας στήν τοπική μας κοινωνία.
Εὐχαριστοῦμε ὅλους (φορεῖς καί ἰδιῶτες) ὅσους προσέφεραν καί ἐνίσχυσαν τήν προσπάθειά μας εἴτε μέ δωρεές σέ εἲδος, εἴτε μέ τίς δωρε-ές στά Ἱδρύματα, εἴτε μέ τήν ἐνίσχυση τῶν παγκαρίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν κοινό, ἡ προσφορά ἀγάπης καί στήριξης στόν ὅποι-ον ἐμπερίστατο συνάνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Μέ τήν βοήθεια ὅλων, συνεχίζουμε…

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here