Νέες Ευκαιρίες για την Εκπαίδευση & τη Δικτύωση Γυναικών που Ζουν σε Αγροτικές Περιοχές

137

Στη σύγχρονη εποχή, οι περισσότερες αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη προσφέρουν περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης για τις γυναίκες που ζουν σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών δυσκολεύονται να αυτονομηθούν στην εργασία τους και όταν το καταφέρνουν, συναντούν σημαντικά εμπόδια στη διατήρηση της βιωσιμότητας των εγχειρημάτων τους. Αυτό το γεγονός έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.
Το Ευρωπαϊκό έργο Women Sustain able Farming Fresh Food from Farm to Table, στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών των αγροτικών περιοχών μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και αποτελεσματικών εκπαιδεύσεων, τα οποία θα συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Ένα εξ αυτών είναι η πλατφόρμα Community Access toFreshFood (ΙΟ2) που συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς αλλά και χρήσιμο εργαλείο αυτών των γυναικών. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες για άτομα, οργανισμούς και προγράμματα χρηματοδότησης, οι οποίοι μέσα από την συνεργασία τους, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιοποίηση τους, θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.
Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Προσλήψεις & Συνεργασίες: Δημιουργώντας ένα προσωπικό προφίλ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες να αναζητήσουν και να συνδεθούν με πιθανούς συνεργάτες, ώστε να προωθήσουν την δουλειά τους. Ακόμη, θα συνδέονται και με άλλες γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες.
• Χώρος Επικοινωνίας:Για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων μερών, προσωπικά ή ομαδικά, θα υπάρχει ειδικό chat room. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα διοργάνωσης δια ζώσης ή διαδικτυακών συναντήσεων για το σκοπό αυτό.
• Διαδικτυακό Κατάστημα:Οι γυναίκες θα μπορούν να αναρτούν προϊόντα που εμπορεύονται, συνοδευόμενα από μια περιγραφή και εικόνες, προκειμένου να προωθηθούν σε πιθανούς αγοραστές.
• Εργαλεία Καθοδήγησης:Διαθέσιμα εργαλεία εκπαίδευσης και εξάσκησης των ήδη αποκτημένων γνώσεων, προκειμένου να ενισχύεται η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
• Υλικό για Εκπαιδευτικούς: Διαθέσιμο υλικό για τους εκπαιδευτές ενηλίκων πουθα παρέχουν εκπαίδευση στις γυναίκες των αγροτικών περιοχών.

Η πλατφόρμαCommunity Access to Fresh Food θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης και εξασφάλισης ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης, αλλά και στην πρόοδο της αγροτικής ανάπτυξης σε γενικότερο πλαίσιο.
Η πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό και θα είναι πολύγλωσση.
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του έργου: https://ruralwomen.eu/
Κάντε like & follow στη Facebook σελίδα του έργου:

https://www.facebook.com/RWSFFproject/

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here