Νασιακόπουλος καλεί φορείς για συμμετοχή στο υπό συγκρότηση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

202

Να δηλώσουν συμμετοχή στο υπό συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων καλεί τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης τους ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος

Ύστερα από την πρώτη πρόσκληση η οποία δεν τελεσφόρησε λόγω έλλειψης δηλώσεων συμμετοχής, ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος καλεί εκ νέου τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου, να δηλώσουν συμμετοχή στο υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων» σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄).
Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.
Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
-η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
-η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες
-η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το καταστατικό τους σε εθνικό επίπεδο, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Σ.Ε.Μ.Π., αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και του αναπληρωτή του στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών στο mail: dioikisi@kileler.gov.gr Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού του συλλόγου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here