Ν. Παπαδόπουλος για την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας»

389

«Ανακοίνωση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Ν.Παπαδόπουλου σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας»

«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας –
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄
296) και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα
από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας –
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄
296) και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα
από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια
Διαρκής ΕπιτροπήΣυγκεκριμένα:
Με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίζεται αύριο στην Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες- παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλαν τη δήλωση για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως την 31η12.2018.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των ανωτέρω, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2017, η οποία έχει καθορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων μετά την υποβολή της δήλωσης, κατά τα ανωτέρω.
Η ρύθμιση αυτή αφορά μία μεγάλη μερίδα κατ’επάγγελμα αγροτών οι οποίοι κατέχουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς και οι οποίοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here