Μητρόπολη Λαρίσης: Φέτος τη Μ. Εβδομάδα δεν θα κοινωνήσουμε – Ανάσταση κεκλεισμένων των θυρών

418

Σέ συνέχεια τοῦ ἀπό10.4.2020 Δελτίου Τύπου ἡἹερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου προάγεται λεπτομερέστερα νά διευκρινίσει τάἑξῆς:

α. Μέ πόνο ψυχῆς, καθώς ἄλλοςἦτανὁ μύχιος πόθος ὅλων μας, ἡἹεράΜητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοίνωσετό κλείσιμο τῶνἹερῶνΝαῶντῆςΜητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Αὐτόὑπῆρξεἀποτέλεσματῆςπολλαπλῆςἐμφάνισης φαινομένων πανδημίας σέ πυκνοκατοικημένη συνοικία τῆς πόλης τῆς Λάρισας, μέἐμφανῆτόν κίνδυνο μετάδοσης τῆςἀσθένειας. ἩἹερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, τηρῶνταςἐξἀρχῆςὑπεύθυνη στάση, ἀποφάσισενάμή διακινδυνεύσει τήνἐλάχιστη πιθανότητα διασπορᾶςτοῦἰοῦ, ἔστωκαίμέτήνὀλιγόλεπτη παραμονή περιορισμένου ἀριθμοῦἀτόμων(προσωπικοῦ) στούςἹερούς Ναούς.
β. ΟὕτωςἤἄλλωςἡἀπόφασηαὐτήἀφορᾶστούςἹερεῖςκαίτό προσωπικό τῶνἹερῶνΝαῶν, καθώς σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσειςτῆςἹερᾶς Συνόδου καί τίς Κοινές ὙπουργικέςἈποφάσεις, ὅπως τίς διερμήνευσε ἡὑπ᾽ἀριθ. 45156/Θ1/10.4.2020 ἙρμηνευτικήἘγκύκλιοςτῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Διοίκησης τῆςΓενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦὙπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων: «δένἐπιτρέπεταιἡ προσέλευση κοινοῦστούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ὄχι μόνο κατά τήν διάρκεια τῆς λειτουργίας, λατρευτικῆς σύναξης, ἱεροπραξίαςἤ κάθε εἴδουςθρησκευτικῆςτελετῆςἀλλάκαίπρίνἤ μετά ἀπόαὐτήν, ὑπό καμία αἰτίαἤ πρόφαση, κατά τήν περίοδο ἰσχύοςτῆςὡςἄνω Κ.Υ.Α. ἤτοιἀπό12.4.2020 ἕως20.4.2020.».
γ. ἩἹερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐκφράζειτήνἐλπίδα της γιάτή γρήγορη ὑπέρβασητῆςἐνσκηψάσης πανδημίας, συγχαίρει τίς ἁρμόδιεςὙπηρεσίεςγιάτήνἄμεση κινητοποίηση καίὑπεύθυνηἀνταπόκρισή τους, συμπαρίσταταιἀμέρισταστούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας καί δοξάζει τόνἍγιο Θεό πού μέσα στήνἱερότητατῆς περιόδου, δένἐπέτρεψε χειρότερα.
δ. Συνάμα, προτρέπει ὅλους, ἰδίως τούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας, νάτηροῦνἐπακριβῶςτάἐξαγγελθέντα μέτρα καραντίνας ἐπιδεικνύονταςὑπεύθυνη προσοχή καί συνετή προνοητικότητα. Παράλληλα, ἀναγνωρίζονταςτό δικαίωμα τοῦ καθενός στήνεὐπρεπῆ διαμαρτυρία, ἐκφράζειτήν πικρία της γιάτήνεὐκαιριακή διατύπωση κακεντρεχῶν σχολίων σέ βάρος τοῦπληθυσμοῦτῶνΡομάτοῦΝομοῦ μας, τά καταδικάζει καίὑπενθυμίζειὅτιἡἀξιοπρέπειατῆς πόλης καίτοῦλαοῦ της δένἐπιτρέπει τέτοιου εἴδουςἐκτροπές.
ε. Ὡςπρόςὅ,τιτήνἀφορᾶ, ἡἹερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου θάἐπιτρέψειτήν κεκλεισμένων τῶνθυρῶν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τή Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί καίτό βράδυ τῆςἈναστάσεως μόνον. Αὐτό σημαίνει ὅτιδένθάτελεσθεῖ καμία Ἀκολουθίατῆς περιόδου, ἐνῶστίς δύο Θεῖες Λειτουργίες θά μετάσχει ἕναςἹερέας δύο Ἱεροψάλτεςκαίὁ Νεωκόρος. ἈπαγορεύεταιἡεἴσοδοςτοῦὁποιουδήποτεἄλλουστούςἹερούς Ναούς ἕωςτήν20.4.2020.
στ. Ἀπότήν Κυριακή τῶνΒαϊωνἕωςκαίτή Μεγάλη Τετάρτη οἱ καμπάνες τῶνἹερῶνΝαῶντῆς πόλης μας θάκτυποῦνστίς07:00´τό πρωί καίστίς07:30´τόἀπόγευμα σημαίνοντας τήνἔναρξηἀναμετάδοσηςτῆς κάθε ἈκολουθίαςἀπότόνἹερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦἉγίουἈχιλλίου. Τή Μεγάλη Πέμπτη γιάτόνἴδιο λόγο θά κτυπήσουν οἱ καμπάνες στίς07:00´τό πρωί καίστίς07:00´τόἀπόγευμα. Τή Μεγάλη Παρασκευή οἱἈκολουθίεςθάἀρχίσουννάἀναμεταδίδονταιστίς08:00´τό πρωί καίστίς07:00´τόἀπόγευμα. Τό Μέγα Σάββατο οἱ καμπάνες θά κτυπήσουν στίς07:00´τόπρωί καίτό βράδυ στίς11:00´καίστίς12:00´. Τήνἀναμετάδοση ραδιοφωνικά θάπραγματοποιεῖὁἘκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός μας Σταθμός στούς96,3 χιλιοκύκλους τῶνFM, ἐνῶ τηλεοπτικά τό κανάλι ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV.
ζ. Ὑπενθυμίζεταιὅτι τόσο κατά τήνἈπόφασητῆςἹερᾶς Συνόδου, ὅσοκαί κατά τίς Κοινές ὙπουργικέςἈποφάσειςτῆςἙλληνικῆς Κυβέρνησης, ὅλεςοἱἹερές Μονές παραμένουν κλειστές. Οἱ Μοναχοί καίοἱ Μοναχές μας προσεύχονται γιάὅλους, σέ μιά σπάνια εὐκαιρία μόνωσης καίἡσυχίας. Καμία Ἱερά Μονή τῆςμητροπολιτικῆς μας περιφερείας δέν δέχεται ἐπισκέψειςαὐτές τίς ἍγιεςἩμέρες, οὔτεἐπιτρέπειτήν παραμονή λαϊκῶν κατά τήν τέλεση τῶνἹερῶνἈκολουθιῶν, οὔτε μεταδίδει τήν Θεία Κοινωνία.ΟἱἈκολουθίες πού θάτελεσθοῦνστίςἹερές Μονές ἀφοροῦν μόνο στίς μοναχικές ἀδελφότητες, οἱὁποῖεςθά τίς τελοῦν κεκλεισμένων τῶνθυρῶν, δείχνοντας ἀπόλυτηὑπακοήστήνἹερά Σύνοδο τῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςκαίτήνἹερά μας Μητρόπολη.
η. Ὑποβάλλεται θερμή παράκληση νά μνημονεύονται στίς προσευχές τῶνΧριστιανῶν μας κατά προτεραιότητα οἱἀσθενεῖςκαίοἱἐπιστρατευμένοιστίςὑπηρεσίεςὑγείας, πού δίνουν μέαὐταπάρνησητή μάχη μέτήν πανδημία.
θ. Διευκρινίζεται ὅτιδένθάτελεσθοῦν τρισάγια στά Κοιμητήρια τήν Μεγάλη Παρασκευή. Ἐπιτρέπεται μόνο ἡ τέλεση κηδειῶν, καίτρισαγίωνστά τριήμερα καίτάἐννιάμερα. Τρισάγια στούςπροσφιλεῖς μας κεκοιμημένους θά κάνουμε τό Ψυχοσάββατο πρίντήν Πεντηκοστή.
ι. Ἀφήσαμεγιάτό τέλος τό σπουδαιότερο! Τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδαδένθά κοινωνήσουμε. Εἶναιἡ μεγαλύτερη καίοὐσιαστικότερηἀποστέρηση! Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖταιγιάνά κοινωνήσει ὁ λαός τοῦΘεοῦ. Ἐφ᾽ὅσονὁ λαός αὐτός κωλύεται καίδένμπορεῖνά κοινωνήσει, δένθά κοινωνήσει οὔτεὁἘπίσκοπός του. Πορευόμαστε μαζί χωρίς διακρίσεις.
Ἀδελφοί μου, θαρσεῖτε! Μείζων ὁἐνἡμῖν! Μέτή βοήθεια τοῦΘεοῦκαίτή μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, θάξεπερασθεῖκαίαὐτήἡ δύσκολη συγκυρία, τήνὁποίανὅμως, καλό εἶναινάἀξιοποιήσουμεὡςἐμπειρίαζωῆς. Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here