Μέτρα για την ανασύσταση των πληγέντων χωραφιών από τον «Ιανό» αλλά και απαλλαγή μισθωμάτων ζητά ο Κόκκαλης

208

Τη λήψη μέτρων για την ανασύσταση της καλλιεργήσιμης γης στην επαρχία Φαρσάλων η οποία επλήγη από την κακοκαιρία του περασμένου Σεπτεμβρίου με την ονομασία «Ιανός», ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.
Στην ερώτησή του ο Λαρισαίος πολιτικός ζητά να ενημερωθεί εάν έχουν συσταθεί κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛ.Γ.Α προκειμένου να προβούν στο έργο των εκτιμήσεων των αλλοιώσεων των αγροτικών εκτάσεων και της εξαιτίας της αλλοίωσης εκτιμώμενης απώλειας παραγωγής. Επιπρόσθετα, ρωτά την κυβέρνηση εάν προτίθεται να λάβει μέτρα απαλλαγής των πληττόμενων αγροτών στα Φάρσαλα και στο σύνολο των πληττόμενων αγροτικών περιοχών της Θεσσαλίας, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τις επόμενες τρεις καλλιεργητικές περιόδους, καλύπτοντας την σχετική υποχρέωση με έκτακτη επιχορήγηση, όταν εκμισθωτής είναι οι Δήμοι και με πρόσθετη κρατική ενίσχυση στους αγρότες μισθωτές, όταν εκμισθωτές είναι φυσικά πρόσωπα.
Αναλυτικά ο κ. Κόκκαλης στην ερώτηση αναφέρει: «Κύριοι υπουργοί, στην Π.Ε. Λάρισας, ο μεσογειακός Κυκλώνας ΙΑΝΟΣ έπληξε σε μέγιστο βαθμό την επαρχία Φαρσάλων, τόσο την πόλη των Φαρσάλων, όσο και τα χωριά Βασιλί, Σταυρός, Υπέρεια, Ανωχώρι, Πυργάκι και Μ. Ευύδριο. Πέραν των άνω των 1000 κατοικιών, που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν εγκαταλειφθεί, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς περί τα 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ ζημιές διαπιστώθηκαν σε 400 αποθήκες με αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, που εντοπίζονται τόσο στην κτιριακή υποδομή των αποθηκών, όσο και στην αποθηκευμένη παραγωγή εντός αυτών.
Με τον Ν 4728/2020, θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, ενώ ειδικά για τον πληττόμενο αγροτικό τομέα, στις 20-10-2020, ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
με την οποία, όπως άλλωστε, δηλώνεται και από τον τίτλο αυτής, λαμβάνονται μέτρα άμεσης ανακούφισης και άμεσης προτεραιότητας των πληγέντων αγροτών του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, όπως κατά παρέκκλιση από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, η χορήγηση ποσοστού αποζημίωσης των αγροτών, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία “Ιανός” στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας του φυτικού και ζωικού τους κεφαλαίου.
Όμως, ως άριστα γνωρίζετε, η ζημία της αγροτικής δραστηριότητας από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια της ζημιωθείσας παραγωγής, η οποία πράγματι πρέπει να αποζημιωθεί στο 100%, αλλά και στην καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να ανασυσταθεί, ώστε οι πληγέντες αγρότες να συνεχίσουν αμελλητί την παραγωγική τους δραστηριότητα και για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο 2020-2021, συμβάλλοντας στην ανόρθωση της οικονομίας.
Εντούτοις, στην προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία δεν περιλαμβάνεται καμία απολύτως ρύθμιση, που να τείνει στην ενίσχυση των πληγέντων αγροτών για την ανασύσταση του φυτικού τους κεφαλαίου, αφήνοντας την ανασύσταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων – αγροτεμαχίων στην μέριμνα των αγροτών. Οι ίδιοι, αναλαμβάνοντας εξ ιδίων το κόστος, προσπαθούν να επαναφέρουν τα εδάφη και τις πληγείσες γεωργικές εκτάσεις στην προτέρα κατάσταση, ώστε να διαμορφώσουν το έδαφος και να καταστούν και πάλι καλλιεργήσιμες και παραγωγικές οι εκτάσεις, απομακρύνοντας φερτά υλικά, όπως πέτρες, βράχους και κορμούς δένδρων. Και όλα τα ανωτέρω σε μια περίοδο, που έχει ήδη ξεκινήσει η παρούσα καλλιεργητική περίοδος 2020-2021. Οι εκτάσεις ήδη θα έπρεπε να έχουν προετοιμαστεί και σπαρθεί με σιτηρά και λοιπά ψυχανθή, όμως αφενός υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στον προγραμματισμένο χρόνο σποράς, λόγω των εργασιών αποκατάστασης, αφετέρου, η σπορά με καθυστέρηση και σε έδαφος πλέον αλλοιωμένο αμφίβολης και μειωμένης παραγωγικότητας, φέρνει τους αγρότες – καλλιεργητές, σε δυσμενή θέση αναμένοντας μειωμένη απόδοση την τρέχουσα και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.
Άμεση δαπάνη συνυφασμένη με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι η καταβολή μισθώματος για τις μισθωμένες εκτάσεις των καλλιεργητών, τις οποίες μισθώνουν είτε από φυσικά πρόσωπα, είτε από ΟΤΑ, ενδεικτικά τον Δήμο Φαρσάλων, με μισθωτήρια ενεργά μεν, αλλά συνταγμένα σε χρόνο προ της εμφανίσεως των ζημιών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι την παρούσα καλλιεργητική περίοδο, αλλά και τις επόμενες τουλάχιστον δυο ή τρεις, οι αγρότες θα καλλιεργούν με μειωμένη αποδοτικότητα, λόγω της αλλοίωσης της γης, όμως θα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν το μίσθωμα που είχε συμφωνηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες.
Επειδή, από τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι είναι αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ρυθμιστούν, τα εξής ζητήματα:
Η αυτοψία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της αλλοίωσης της γης, τα μέσα, ο χρόνος και το κόστος αποκατάστασης, το οποίο πρέπει να καλυφθεί εξολοκλήρου από την Πολιτεία με κρατική ενίσχυση για ανασύσταση καλλιεργήσιμης γης.
Η νομοθετική ρύθμιση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος των αγροτών, των οποίων οι αγροτικές εκτάσεις, έχουν υποστεί αλλοίωση, τόσο όταν οι ιδιοκτήτες είναι φυσικά πρόσωπα, όσο και όταν ιδιοκτήτης είναι οι Δήμοι, που εκμισθώνουν αγροτεμάχια, για χρονικό διάστημα τριών καλλιεργητικών περιόδων με έναρξη την τρέχουσα 2020-2021.
Επειδή, το Υπουργείο δύναται με την μορφή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων προς τους εκμισθωτές Δήμους, όπως τον Δήμο Φαρσάλων, που εκμισθώνουν αγροτεμάχια σε αγρότες, και αυτά υπέστησαν μακροχρόνιες αλλοιώσεις, να αντισταθμίσει την απώλεια προσδοκώμενων εσόδων των Δήμων.
Επειδή, οι μισθωτές καλλιεργητές εκτάσεων θα πρέπει να απαλλαγούν από την υποχρέωσή τους καταβολής μισθώματος προς φυσικά πρόσωπα, κατ ανάλογο τρόπο, λαμβάνοντας πρόσθετη ειδική ενίσχυση, που θα περιλαμβάνει το ποσό του μισθώματος.
Επειδή, η αποκατάσταση πρέπει να αφορά όχι μόνο στις ήδη προκληθείσες ζημίες, που προσφέρουν παροδική ανακούφιση των πληγέντων, αλλά στην σφαιρική ενίσχυση των αγροτών, ώστε να δημιουργήσουν εκ νέου τις υποδομές, δηλαδή τα αγροτεμάχιά τους, για την εξακολούθηση της δραστηριότητάς τους, μη περιοριζόμενοι μόνο στην πρόσκαιρη οικονομική ενίσχυση, η οποία όμως δεν αρκεί για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αγροτική δραστηριότητα.
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
Έχουν συσταθεί κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛ.Γ.Α προκειμένου να προβούν στο έργο των εκτιμήσεων των αλλοιώσεων των αγροτικών εκτάσεων και της εξαιτίας της αλλοίωσης εκτιμώμενης απώλειας παραγωγής;
Προτίθεστε να λάβετε μέτρα απαλλαγής των πληττόμενων αγροτών στα Φάρσαλα και στο σύνολο των πληττόμενων αγροτικών περιοχών της Θεσσαλίας, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τις επόμενες τρεις καλλιεργητικές περιόδους, καλύπτοντας την σχετική υποχρέωση με έκτακτη επιχορήγηση, όταν εκμισθωτής είναι οι Δήμοι και με πρόσθετη κρατική ενίσχυση στους αγρότες μισθωτές, όταν εκμισθωτές είναι φυσικά πρόσωπα;»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here