Με νέα και έμπειρα πρόσωπα από την κοινωνία το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων

167

• Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Απ. Καλογιάννης και διευθύνων σύμβουλος ο οικονομολόγος Βασ. Μητσιός

• Στο Δ.Σ. θα μετέχουν επίσης ο δικηγόρος Κ. Βελησσαρίου, ο οικονομολόγος και πρώην προϊστάμενος της ΔΟΥ Λάρισας Γ. Εμμανουήλ και ο οικονομολόγος Παν. Κουτούδης

Πρόσωπα από την κοινωνία της Λάρισας με επαγγελματική εμπειρία και θετική εικόνα στην πόλη, επέλεξε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης για τη στελέχωση τεσσάρων θέσεων στο Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Πρόκειται για επιλογές που θα μπορέσουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ να ενεργοποιήσουν και να λειτουργήσουν τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, διαμορφώνοντας έτσι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής για το Δήμο Λαρισαίων.

Ειδικότερα, σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του δημάρχου Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη – οποίος βρίσκεται για λίγες ημέρες σε καραντίνα, λόγω κορονοϊού – με τα τέσσερα μέλη του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Πρόκειται για οικονομολόγο Βασίλη Μητσιό, ο οποίος θα προταθεί για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Αναπτυξιακού, τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Βελησσαρίου, τον οικονομολόγο και πρώην προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Λάρισας κ. Γιώργο Εμμανουήλ και τον οικονομολόγο κ. Παναγιώτη Κουτούδη ο οποίος, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της ανάπτυξης, του συντονισμού και της υλοποίησης Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σημειώνεται ότι ο Απόστολος Καλογιάννης θα είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Ο Δήμαρχος μιλώντας στα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. τους ευχαρίστησε για την απόφασή τους να συμμετέχουν στο ΔΣ και τους ευχήθηκε καλή θητεία στα νέα τους καθήκοντα, περιγράφοντας παράλληλα συνοπτικά τους άξονες δράσεις του νέου Οργανισμού.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Αναπτυξιακών οργανισμών του Δήμου, το ΔΣ θα είναι 11μελές, εκ των οποίων τα 7 μέλη ορίζονται από τον Δήμαρχο. Απομένει δηλαδή ακόμα ο ορισμός εκ μέρους του Δημάρχου άλλων τριών μελών στο Δ.Σ. ενώ τέσσερα μέλη θα εκλέξουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βιογραφικά μελών Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού

Ο κ. Βασίλης Μητσιός είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ενώ είναι και διδάκτωρ με αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Trinity Saint David του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο κ. Μητσιός διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση/υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών σε τομείς όπως:
• Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) για την προετοιμασία ή/και συντονισμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων.
• Σχεδιασμός και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
• Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης και Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
• Έργα διερεύνησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων με τη χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης.
• Υλοποίηση προγραμμάτων με αντικείμενο την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο κ. Γιώργος Εμμανουήλ είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ)Λάρισας.
Είναι εξειδικευμένος σε προγράμματα μηχανογράφησης λογιστηρίων, σε ζητήματα Taxis, ενώ έχει εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής.
Επι πέντε χρόνια εργάστηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ

Έχει γνώση των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών.

Έχει εκλεγεί στη διοίκηση του 7ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ είναι εκλεγμένος και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων καθώς και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΟΕΕ.

Εχει διατελέσει, επίσης, μέλος διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισας, ενώ είναι ενεργό μέλος σε φορείς και συλλογικότητες της περιοχής μας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βελησσαρίου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου στο Kent University of Canterbury, United Kingdom.

Ειδικεύεται στους τομείς του Δικαίου των Εταιρειών, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, αστικό δίκαιο. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος Ανωνύμων Εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Νομικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

Ο κ. Παναγιώτης Κουτούδης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Οικονομική Επιστήμη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της ανάπτυξης, του συντονισμού και της υλοποίησης Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Από το 2020 είναι συνιδρυτής της εταιρείας INNOVATION HIVE με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο την προώθηση της επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here