Μ. Χαρακόπουλος: Δεν αρκεί η αποκατάσταση της μαρκίζας του Δικαστικού Μεγάρου…

446

• Χρειάζεται γενική ανακαίνιση!

«Μετά από τις επίμονες ενέργειες του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και τις δικές μας οχλήσεις, με δύο ερωτήσεις προς τον αρμόδιο υπουργό, εδεήθη το υπουργείο να εγκρίνει το απαιτούμενο ποσό για τις εργασίες αποκατάστασης της πρόσοψης της μαρκίζας του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας που είχε αποκολληθεί. Αναμένουμε ότι μετά από την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης θα υπάρξει η αναγκαία γενική ανακαίνιση του κτιρίου για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών και την απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης». Τα παραπάνω δήλωσε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την απάντηση που έλαβε από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχαήλ Καλογήρου, σε σχετική του ερώτηση.
Μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος υπουργός αναφέρει ότι «αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης της πρόσοψης μαρκίζας του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας που είχε αποκολληθεί, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν υποβολής στο Υπουργείο μας του προϋπολογισμού δαπάνης που είχε συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κατόπιν των σχετικών υπηρεσιακών ελέγχων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ενέκρινε, στην υπ’ αριθμ. 1213/ 18-10-2018 συνεδρίασή του, πιστώσεις ύψους 9.416,28 ευρώ προς υλοποίηση των ως άνω εργασιών».
Σε ότι αφορά το αίτημα του κ. Χαρακόπουλου για την διενέργεια εργασιών σε όλο το κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «τα έργα και οι μελέτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών των πρώην Κρατικών Νομαρχιών -οι οποίες μεταβιβάστηκαν στις αιρετές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.2218/1994 (Α’90). Κατά συνέπεια οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως διάδοχη κατάσταση των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την αρμοδιότητα για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων».
Και συνεχίζει παρακάτω ότι σύμφωνα με τις εν λόγω “ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ” που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 80/Α/201 Έκθεση Ελέγχου Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης «..για την εκτέλεση οποιοσδήποτε σύμβασης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις πλέον του Ν. 4412/16, εφόσον περιλαμβάνεται σε αυτές τεχνικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη μελέτη η οποία να έχει εκπονηθεί είτε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, είτε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα: Α) με το άρθρο 20 του Π.Δ. 101/2014, Β) με το ΑΠ 27958/16-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9249/27-02-2013 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here