Η Λάρισα μεταμορφώνεται και γίνεται πιο φιλική στους πολίτες

524
  • Ο δήμος Λάρισας είναι ο πρώτος που εφαρμόζει ΣΒΑΚ στην Ελλάδα – Στόχος η μείωση της κυκλοφορίας ΙΧ στο κέντρο – Οι πρώτες παρεμβάσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στη Λάρισα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project που «τρέχει» ο δήμος Λαρισαίων – ο πρώτος δήμος της Ελλάδας που ξεκίνησε την υλοποίηση ΣΒΑΚ – και το οποίο προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο, με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ, την καλύτερη προσβασιμότητα στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και την προαγωγή των ήπιων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο).

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι του δήμου Λαρισαίων παρουσίασαν χθες σε δημοσιογράφους τις βασικές πτυχές του μεγαλεπήβολου σχεδίου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης, ενώ οι πρώτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί έχουν γίνει δεκτές με θέρμη από τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Λαρισαίων, Δημήτρη Μαβίδη, ο προϋπολογισμός του ΣΒΑΚ Λάρισας εκτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 10 έτη. Εάν, μάλιστα, προστεθούν στα παραπάνω και οι «έξυπνες» παρεμβάσεις για τη στάθμευση, την πρόσβαση στους πεζοδρόμους και την φορτοεκφόρτωση, που θα υλοποιηθούν παράλληλα με το βασικό σχέδιο, το συνολικό κόστος ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Σούλτης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται θα προέλθει από τα ταμεία του δήμου, με την υπαγωγή, φυσικά, μέρους των παρεμβάσεων σε κοινοτικά προγράμματα. Μάλιστα, η υλοποίηση του σχεδίου έχει τη σύμφωνη γνώμη και της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως ανέφεραν οι δύο αντιδήμαρχοι, το ΣΒΑΚ άρχισε να υλοποιείται από το 2014, με την κατάθεση των αρχικών μελετών, ενώ οι πρώτες παρεμβάσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πέντε δράσεις του ΣΒΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 7-8 εκατ. ευρώ (με δημοτικούς πόρους), έχουν συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα τρεις επιπλέον δράσεις κόστους περίπου πέντε εκατ. ευρώ (επίσης με ιδίους πόρους), ενώ προς προκήρυξη βρίσκονται πέντε ακόμη παρεμβάσεις, οι μελέτες των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί. Οι τελευταίες δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 10 εκατ. ευρώ, αναμένεται να υπαχθούν σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του ΣΒΑΚ Λάρισας είναι εμφανή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης, όπως η Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Βενιζέλου, που έχουν μετατραπεί σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, συνδυάζοντας πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και δρόμο μίας μόνο κυκλοφορίας στον οποίο μπορούν να κινούνται μόνο τα αστικά λεωφορεία και τα ταξί, με εξαίρεση ΙΧ που ανήκουν σε κατοίκους που μένουν σε κατοικίες πέριξ. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έλεγχος. Παρεμβάσεις έχουν γίνει και στην οδό Μανδηλαρά, όπου έχει επεκταθεί το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα είναι πλέον μονής κυκλοφορίας, ώστε να αποφεύγεται το παρκάρισμα.

Οι παραπάνω δράσεις, αλλά και όσες αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα έχουν πέντε βασικές στοχεύσεις:

– Τη δημιουργία ενός βασικού συλλεκτηρίου οδικού δικτύου

– Τη μετατροπή όλων των τοπικής σημασίας οδών (περιοχές κατοικίας) σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών..

– Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών (μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και διευρυμένων πεζοδρομίων)

– Την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου με τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου κίνησης στο κέντρο της πόλης

– Την προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του έργου, με τις προτάσεις του ΣΒΑΚ για το οδικό δίκτυο επιτυγχάνονται τα εξής:

– Σύνδεση των πυλών εισόδου – εξόδου στην πόλη με παράκαμψη της κεντρικής περιοχής.
– Αποτροπή διαμπερών κινήσεων μέσα από τον αστικό ιστό.
– Δημιουργία βασικού συλλεκτηρίου οδικού δικτύου, για την κίνηση των οχημάτων, χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια.
– Αύξηση πυκνότητας δικτύου πεζοδρόμων και οδών με ήπια κυκλοφορία
– Αποθάρρυνση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων στην κεντρική περιοχή & αύξηση της χρήσης ΜΜΜ, ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης.
– Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές – Προστασία από διαμπερείς κινήσεις.
– Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.
– Βελτίωση της εικόνας της πόλης και αναβάθμιση ιστορικών – ευαίσθητων περιοχών.

Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση, μόλις ολοκληρωθεί το ΣΒΑΚ, θα μειωθούν κατά 10% οι περίπου 7.500 νόμιμες θέσεις που υπάρχουν στην πόλη (υπάρχουν ακόμη 900 στεγασμένες). Οι προτεραιότητες της υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων είναι οι εξής:
– Εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης με συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση, ιδιαίτερα στις προσβάσεις των κόμβων, τις στάσεις των λεωφορείων, στους πεζόδρομους και κοινόχρηστους χώρους. Η σταδιακή ανάπλαση των οδών με τη δημιουργία εσοχών στάθμευσης και διαμορφώσεων στις διασταυρώσεις που δρουν αποτρεπτικά προς τους οδηγούς, θα συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

– Διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων, με μετατροπή των θέσεων στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων.

– Δημιουργία θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών, με πληρωμή τέλους στάθμευσης, και επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες.

– Δημιουργία θέσεων μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών και εργαζομένων, έως 24 ώρες, με χαμηλή τιμολόγηση.

– Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς
τιμολόγηση.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ δημιουργείται δίκτυο ποδηλατοδρόμου μήκους 45 χλμ, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί ο ποδηλάτης με ασφάλεια από τις συνοικίες τόσο προς το κέντρο της πόλης όσο και προς τις υπόλοιπες συνοικίες.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του έργου, έχει γίνει προσπάθεια να είναι προσπελάσιμες με ποδήλατο όλες οι σημαντικές χρήσεις και δραστηριότητες σε όλη την πόλη, καθώς οι ποδηλατόδρομοι καλύπτουν όλο το φάσμα των καθημερινών αναγκών μετακίνησης (εργασία, σχολείο, αναψυχή, άθληση, προπόνηση). Στο κέντρο της πόλης οι ποδηλάτες θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να κινούνται στο εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας.

Να αναφέρουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να υλοποιείται έργο ανάπτυξης έξυπνου συστήματος ελέγχου της πρόσβασης στους πεζοδρόμους, με ανάδοχο την Cosmote και ορίζοντα ολοκλήρωσης του οκτώ μήνες. Πρόκειται για μία σύμβαση ύψους 1,15 εκατ. ευρώ που προβλέπει την τοποθέτηση «ματιών» για την ανάγνωση των πινακίδων των οχημάτων σε 43 σημεία εισόδου σε πεζοδρόμους.

Πηγή: voria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here