Λάρισα: Κλειστή σήμερα η οδός Παναγούλη – Δείτε ποιες ώρες

368

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Παναγούλη στη Λάρισα σήμερα Τρίτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης.

H Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφάσισε τα εξής:

Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 11-08-2020 κατά τις ώρες 14.00′ έως 18.00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Παναγούλη του Δήμου Λαρισαίων ως εξής:
. Από την οδό Κοραή έως την οδό Παπακυριαζή • Από την οδό Πατρόκλου έως την οδό Παπακυριαζή

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται πέσω της οδού Μανδηλαρά.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο.
Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας &
κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών
που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος -έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.
Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί όχι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως χου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για εκτέλεση της παρούσας, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here