Λάρισα: Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών

276

Συνεχίζονται τα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον τομέα των Ξένων Γλωσσών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται από το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας και εντάσσονται στη φιλοσοφία της “Πόλης που Μαθαίνει”, σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών με δημιουργικές δράσεις στην κοινότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνεται η έναρξη υλοποίησης του εξ’ αποστάσεως προγράμματος «Βασικά Γαλλικά Α1», διάρκειας 50 ωρών. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση της γαλλικής γλώσσας μέσα από την κατανόηση βασικών γραμματικών και συντακτικών κανόνων που απευθύνονται σε αρχάριους εκπαιδευόμενους. Στοχεύει επίσης στην εκμάθηση και κατανόηση απλών εκφράσεων και προτάσεων που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις, παρουσιάζονται τα κοινά σημεία με την ελληνική γλώσσα και γίνεται σαφής αναφορά στα πιο αντιπροσωπευτικά σύμβολα του γαλλικού πολιτισμού.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ισπανικά για τον τουρισμό», διάρκειας 25 ωρών, το οποίο ολοκληρώνεται στις 28/03/2022.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των πολιτών στα προγράμματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, οι οποίες ξεπέρασαν έως σήμερα τις 600, συνεχίζονται και μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/15QXVNSLhbquS0GR0Fmz499ZmNTqX4pj-tU30_0diE0M/edit
Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή/και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης (Διεύθυνση Παιδείας) και ώρες 08:00 – 14:00
Τηλ.: 2410680249, 2410680250
Ταχ. Διεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος
Email: learning-city@larissa.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα επιδεικνύουν κατά την πρώτη συνάντηση δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here