«Λάρισα Μπροστά»: Οι ερωτήσεις που κατέθεσε στη δημοτική αρχή

231

Ερωτήσεις προς την Δημοτική Αρχή κατέθεσε η δημοτική παράταξη « Λάρισα Μπροστά » με επικεφαλής την κ.Ρενα Καραλαριώτου, για το Δημοτικό Συμβούλιο ερωτήσεων.
Η πρώτη ερώτηση με επερωτών δημοτικό σύμβουλο τον κ.Απόστολο Παπαπαρίση αφορά την Αποζημίωση πολιτών Μάνδρας και Κουτσόχερου και έχει ως εξής :« Την 16η Νοεμβρίου 2020, υπέβαλα στον κ. Δήμαρχο με κοινοποίηση σε εσάς ως αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, στον πρόεδρο του ΔΣ, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στους πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προανακριτική δικογραφία και 5 βεβαιώσεις πυρκαγιάς, που μου παρέδωσαν κάτοικοι των χωρίων Μάνδρας και Κουτσόχερου, όπου αναφέρεται ότι την 17η Ιουνίου 2020 φιλοξενούμενος της Δομής Φιλοξενίας ΠΤΧ Αιτούντων Άσυλο «Κουτσόχερου», συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε φωτιά στην αγροτική περιοχή Κουτσόχερου, όπου κάηκαν αθέριστα σιτηρά και υπολείμματα καλλιεργειών από 5 αγρότες της περιοχής.
Ερευνώντας την εν λόγω υπόθεση διαπίστωσα ότι υπήρξαν στο παρελθόν διατάξεις σε νομοθετήματα, που σας κοινοποίησα, βάσει των οποίων αποζημιώθηκαν κάτοικοι των περιοχών της Χίου και της Λέσβου, που υπέστησαν ζημιές λόγω της μακράς διαμονής αιτούντων διεθνούς προστασίας, από τους οποίους προκλήθηκαν φθορές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Για τις ανωτέρω περιοχές, εκτός της νομοθετικής πρόβλεψης, προηγήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες από τους αντίστοιχους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Δήμαρχος συγκρότησε Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών, η οποία μετά από έλεγχο συνέταξε Πρακτικό με τα ακριβή στοιχεία των ζημιωθέντων, των ζημιών που υπέστησαν και το κόστος αυτών, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται η δημοτική αρχή :
α. Προτίθεστε να μεριμνήσετε για τη συγκρότηση την εν λόγω επιτροπής, προκειμένου να γίνει προσπάθεια αποζημίωσης των κατοίκων Μάνδρας και Κουτσόχερου που επλήγησαν από την προαναφερόμενη πυρκαγιά.
β. Αν ναι, σκέπτεστε να προτείνετε να είναι η επιτροπή αυτή διακομματική;
Η δεύτερη ερώτηση με επερωτών δημοτικό σύμβουλο τον κ. Κων/νο Βλαχούλη αφορά τη σύνταξη σχεδίου πόλεως στη Φαλάνη και αναφέρει :« Aποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων και συγχωριανών μου στη Φαλάνη η σύνταξη Σχεδίου Πόλεως . Η Φαλάνη, είναι ο μεγαλύτερος άναρχος οικισμός εντός του Δήμου ο οποίος στερείται του οποιοδήποτε ρυμοτομικού σχεδίου. Η κατάρτιση πολεοδομικού σχεδίου θα λύσει σοβαρά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού.
Επίσης θα επιτρέπει στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή, να προχωράει σε σημαντικά έργα για την ανάπτυξη του οικισμού. Να χαραχθούν νέοι δρόμοι να γίνουν σηματοδοτήσεις , φωτισμοί, πλατείες κ.λ.π.
Τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα αναβαθμίσουν λειτουργικά, περιβαλλοντικά αλλά και αισθητικά τον οικισμό.
Με την ένταξη του οικισμού στο Σχέδιο Πόλεως, θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι του οικισμού να αξιοποιήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όπως αυτοί κρίνουν κατάλληλα.
Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
– Τι προτίθεται να κάνει για την απαραίτητη και άμεση σύνταξη σχεδίου πόλεως στον οικισμό Φαλάνης και την επέκταση αυτού;
Είναι επιτακτική ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα γιατί με την υλοποίηση του σχεδίου πόλεως, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάπτυξη.

Η τρίτη ερώτηση με επερωτών δημοτικό σύμβουλο τον κ.Δημήτρη Γεωργάκη αφορα την Επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Δήμο Λαρισαίων και αναφέρει : «Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στο Δήμο Λαρισαίων, οι τελευταίες κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων πραγματοποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2014. Έκτοτε υπήρξαν πάρα πολλές αποχωρήσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τα κενά συμπληρώνονται πλέον με αναπληρωτές (πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής).
Με την με αρ. πρωτ. 71430/27-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59) ορίζεται η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης στους ΟΤΑ β’ βαθμού.
Στην εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι Περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν αποστείλει το σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο για την έκδοση προκήρυξης θέσεων ευθύνης θα πρέπει να το έχουν κάνει μέχρι 15-11-2020.
Αυτή τη στιγμή, στο Δήμο Λαρισαίων, η θέση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας είναι κενή ενώ η θέση Γενικού Διευθυντή Κοινωνικών, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καλύπτεται από αναπληρωτή (αναπληρώτρια) Διευθυντή. Επίσης, πολλές Διευθύνσεις (Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δημοτικού Αμαξοστασίου, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Πολιτισμού και Αθλητισμού) όπως και πάρα πολλά Τμήματα καλύπτουν τα κενά των προϊσταμένων με αναπληρωτές για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι 2 στις 2 γενικές δ/νσεις (ποσοστό 100 %) και οι 8 στις 12 συνολικά διευθύνσεις ( ποσοστό 67 %).
Η παραπάνω διαδικασία ενώ «εξυπηρετεί» τη Δημοτική Αρχή (η οποία ικανοποιεί τους «φιλόδοξους» κομματικούς συνοδοιπόρους) καταστρατηγεί βάναυσα τη σχετική νομολογία.
Στην απόφαση 34/2012, του ελεγκτικού συνεδρίου, ορίζεται ότι σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, επιβάλλεται να ΕΠΙΛΕΓΕΙ ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008). Πρέπει κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, να πραγματοποιηθεί η επιλογή νέου προϊσταμένου. Κατά συνέπεια, μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η «αναπλήρωση» παύει να έχει νόμιμο έρεισμα. Αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα την επ’ αόριστον διατήρηση αναπληρωτών προϊσταμένων, η οποία δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη, που θέλησε την εντός συντόμου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) οριστική τοποθέτηση προϊσταμένων (βλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ.Συν. 134/2009, 35/2008 κ.ά)].
Συνεπώς, μήπως είναι η κατάλληλη ώρα για να αποστείλει ο Δήμος Λαρισαίων αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση προκήρυξης των θέσεων ευθύνης ;;;
Ερωτάστε κ. Δήμαρχε,
-Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και τι σκοπεύετε να κάνετε τελικά?
Εκτός και εάν είναι στις προθέσεις της Δημοτικής αρχής να ολοκληρώσει την νέα τετραετία καλύπτοντας τις κενές θέσεις ευθύνης με αναπληρώσεις, τοποθετώντας τους «φίλους και αρεστούς» υπαλλήλους. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της Δημοτικής Αρχής !!!»
Η τέταρτη ερώτηση με επερωτούσα δημοτική σύμβουλο την κ.Ελένη Ξυνοπούλου αφορά το 55ο Νηπιαγωγείο Λάρισας και την επίλυση του κτιριακού του προβλήματος ,θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα :
α. Πότε θα είναι έτοιμο το κτίριο, στο οποίο προβλέπεται να στεγαστούν τα νήπια;
β. Τι ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα σχεδόν 5 μήνες μετά την έναρξη των σχολείων ;
γ. Πόσα παιδιά χωράνε τελικά στο κτήριο και ποιες είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας του γνωρίζοντας ότι πριν λειτουργούσε ως χώρος εστίασης;
δ .Υπάρχει προαύλιος χώρος στο κτίριο και για πόσα παιδιά ;

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here