“Καθολική χρήση μάσκας/ασπίδας προσώπου σε καταστήματα τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών”

387

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Η ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ενημερώνει: Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συνάδελφους για την χρήση της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις ειδικότητες της επιχείρησης. Σύμφωνα με την απόφαση Δ1/Γ/Γ.Π. οικ. 47265, ορίζει τα εξής γύρωαπό την ασπίδα προσώπου:
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ασπίδας αντίμάσκας με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Η ασπίδα πρέπει να καλύπτει το πρόσωπο και τα πλευρικά μέρη του προσώπου και το μήκος να καλύπτει ελαφρώς και το λαιμό. Γι αυτό και η στήριξη της πρέπει να είναι στοκεφάλι.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασπίδες πουκαλύπτουνμερικώςτο πρόσωπο ή μόνο τοστόμακαιτη μύτη απαγορεύεταινα χρησιμοποιηθούνγιατίδενπροσφέρουνπροστασίαούτεστον χρήστη,ούτεσεάλλοάτομο.Συνδυασμός ασπίδας και μάσκας δενενδείκνυται, διότι χρησιμοποιείται συνήθως από επαγγελματίες υγείας. Χρήζει ιδιαίτερηςπροσοχήςηασπίδαναμην αφήνεταιπάνωστατραπέζια–πάγκουςήσεάλλακοινόχρηστα αντικείμενα.Η χρησιμοποίησήτης θα γίνεται μόνο από τονίδιοεπαγγελματίακαι όχι απόάλλον.
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ για την προστασία μας:

•Πλένουμε επιμελώς τα χέρια μαςμενερόκαισαπούνιήαντισηπτικόυγρό

•Κρατάμετις προβλεπόμενεςαποστάσεις

• Σεπερίπτωσηφτερνίσματοςκαλύψτετοστόμακαιτημύτημετηνεσωτερικήπλευράτου αγκώναήμε χαρτομάντιλο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here